Oheň, kouř a desítky zraněných pacientů po havárii autobusu a osobního vozu v tunelovém komplexu Blanka. S takovým scénářem si museli v noci ze soboty na neděli poradit účastníci letošního největšího cvičení složek integrovaného záchranného systému na území hlavního města. Záchranná služba do cvičení zapojila dvě desítky posádek v terénu, včetně evakuačního speciálu Fénix, a také maximálně obsazený dispečink. Běžný provoz záchranné služby nebyl nijak omezen.

Vysoký počet zapojených posádek přispívá ještě k většímu posílení krizové připravenosti záchranné služby na mimořádné události a k prohlubování spolupráce s dalšími složkami integrovaného záchranného systému, která je v Praze na mimořádně vysoké úrovni právě i díky podobným cvičením. Je velmi důležité, abychom naše zásahy nacvičovali i na takto specifických místech, jako je tunelový komplex Blanka, který patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v metropoli,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Za záchrannou službu se cvičení účastnilo na místě 11 záchranářských posádek, 4 lékaři, 2 posádky naší vlastní zdravotnické dopravní služby, inspektor a posádka evakuačního speciálu Fénix. Důležitou roli, stejně jako při reálné situaci, sehrál v komunikaci mezi zasahujícími posádkami a personálem cílových zdravotnických zařízení dispečink záchranné služby, který byl pro potřeby cvičení posílen na maximální počet. Do cvičení se zapojili také příslušníci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

Cvičení bylo specifické mimo jiné tím, že mezi celkem 66 pacienty – včetně dvou zemřelých, bylo několik desítek figurantů se zraněními způsobenými ohněm. Velkou část naturalisticky nalíčili maskéři záchranné služby tak, aby pro zasahující posádky situace působila co nejvíce autenticky. Po třídění a ošetření pacientů na místě následoval jejich transport do trojice pražských nemocnic. Do cvičení se zapojily Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka.

Děkujeme všem zapojeným složkám i organizacím, stejně jako za pochopení řidičům vzhledem k tomu, že provoz v tunelu byl v úseku cvičení po nezbytnou dobu přerušen.

 

Tisková zpráva ke stažení k PDF