Pravděpodobně poslední dobou slýcháváte za denního světla houkání vozů Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy častěji, než jste byli zvyklí. Jde o preventivní opatření, které jsme zavedli v zájmu bezpečnosti našich pacientů, posádek, kolemjdoucích a dalších účastníků hustého silničního provozu v metropoli.

Obecně používání výstražných světelných a zvukových znamení vychází ze zákona o provozu na silničních komunikacích č. 361/2000 Sb.  Zdravotnická záchranná služba využívá výstražná znamení pro hladký a co nejrychlejší průjezd Prahou na místo události k pacientovi.

Podobnou úpravu mají i ostatní složky integrovaného záchranného systému, rovněž v zájmu udržení nízké nehodovosti při jízdě se zvukovým a světelným výstražným znamením k naléhavým případům. Výjezdy zdravotnické záchranné služby jsou však mnohem častější než ostatních složek IZS, a proto mohou více poutat vaši pozornost.

Ačkoliv nás velmi mrzí, že můžeme tímto opatřením rušit obyvatele a návštěvníky hlavního města, není možné postupovat jinak. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy musí i nadále preferovat rychlý dojezd k pacientům ve vážném zdravotním stavu a také musí dbát na bezpečnost v hustém dopravním provozu.

Jana Poštová, tisková mluvčí ZZS HMP