Před dvěma týdny se při záchraně života šestileté dívky ukázalo, jak skvěle umí zafungovat pověstný řetězec přežití. Dívence se po tonutí v Březiněvsi zastavilo srdce, v takovou chvíli záleží na každé vteřině.

Naštěstí svědci události zahájili pohotově její resuscitaci, po telefonu jim k tomu poskytovala rady dispečerka našeho zdravotnického operačního střediska. Na místě se do resuscitace zapojili jak místní dobrovolní hasiči, tak strážníci městské policie a policisté, o jejichž vyslání na místo zažádalo naše operační středisko. K záchraně dívčina života použili policisté i přenosný defibrilátor a ruční dýchací přístroj.

Když do Březiněvsi dorazily naše posádky (vyslali jsme lékařskou, záchranářskou i leteckou) podařilo se srdeční rytmus plně obnovit. Zdravotníci dívku na místě ošetřili, zajistili její dýchací cesty a zavedli intraoseální vstup. Následně posádka leteckých záchranářů děvče transportovala na dětské oddělení ARO ve Fakultní nemocnici v Motole.

„Ti na místě jí zkrátka dali šanci a velmi přispěli k její záchraně,“ zhodnotil počínání všech zapojených jeden z našich zasahujících záchranářů. Nezbývá než s ním souhlasit.

Děkujeme všem, kteří se na záchraně mladého života úspěšně podíleli. A především máme radost, že podle informací z nemocnice se dívce dobře daří. Tak přejeme hlavně pohodové léto bez úrazů.
ZZS HMP