V rámci připravované novelizace vyhlášky (č. 296/2012 Sb.), která určuje i vybavení poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb, probíhá také debata o úpravě barevnosti jednotného vizuálního stylu sanitních vozů. Ministerstvo zdravotnictví prosazuje, aby byly pruhy nejen na boku, ale i na přední a zadní části vozů provedeny v kombinaci žluté a zelené barvy. Pražská záchranná služba však navrhuje zachovat i signální červenou barvu s ohledem na její větší výstražnost, viditelnost a zažité vnímání veřejností.

Zelená barva by se měla dle připravované novely objevit plošně na sanitních vozech záchranných služeb po celé republice jako doplněk k dominantní žluté barvě. Nahradit by tak měla například červené pruhy na sanitkách, které jezdí po Praze.

Červená signální barva slouží v kombinaci se žlutou k rychlé identifikaci sanitních vozů v provozu jak řidiči, tak chodci. Navrhovaná zelená barva je z hlediska bezpečného rozpoznání zcela nevyhovující, odstín je temný a není dostatečně viditelný za zhoršených světelných podmínek, jako je déšť, mlha a podobně. Zelená barva v České republice navíc není pevně svázána s neodkladnou pomocí. V Evropě je zelená na sanitních vozech používána jen ve Velké Británii a několika dalších zemích, kde však odpovídá i provedení pracovních stejnokrojů a je pro oblast neodkladné péče zažitou barvou,“ říká Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Červená je v ČR považována obecně za barvu výstražnou, čemuž odpovídá skutečnost, že v posledních letech jsou i výstražná světla sanitních vozů záchranné služby stále více zaváděna právě v kombinaci červené a modré. Náhrada signálních červených pruhů na zádi a přední části sanitek nevýraznou zelenou je z pohledu pražské záchranné služby krokem zpět, který rozhodně nepřispívá k vyšší bezpečnosti záchranářů a ostatních účastníků silničního provozu. Nutnost přelepovat přední a zadní části vozů polepy v nové barvě by navíc pro záchranné služby znamenala další zbytečné náklady.

ZZS HMP své výhrady vyjádřila prostřednictvím připomínek k navrhované novele, Ministerstvo zdravotnictví však tyto připomínky zatím neakceptovalo.

Byť se nejedná o vědeckou studii, za zmínku v tomto ohledu stojí například i vyjádření švédského docenta dopravní medicíny Jörgena Lundälva, který už v roce 2010 upozorňoval, že sanitní vozy zbarvené do kombinace žluté, oranžové a červené barvy vykazovaly ve Švédsku rychlejší dojezdové časy k pacientům než vozidla se zelenými prvky.

 

Tisková zpráva ke stažení v PDF