Zdravotníci pražské záchranky a dalších organizací se zapojili do rozsáhlého součinnostního cvičení, které se ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách konalo v Nové budově Národního muzea. Námětem cvičení, připraveného Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním muzeem, byl zásah po útoku skupiny ozbrojenců, kteří ve vnitřních prostorách zajali početnou skupinu účastníků probíhající výstavy. Co do rozsahu se jednalo o největší cvičení složek integrovaného záchranného systému v letošním roce.

Těší nás, že jsme se po dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií opět zúčastnili takto rozsáhlého cvičení. Vedle samotného nácviku na tento typ mimořádné události s aktivními útočníky a vysokým počtem zasažených je pro nás velmi přínosné i prohlubování spolupráce nejen s běžně kooperujícími složkami, ale i se zdravotnickými organizacemi z dalších krajů. Trénovali jsme nejen třídění a ošetřování pacientů na místě, ale díky zapojení pražských nemocnic jsme mohli cvičení ‚dohrát‘ až do úplného konce, tedy předání pacientů ve zdravotnických zařízení, kde jim personál poskytl další péči,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Stejně jako u reálného zásahu museli zdravotníci vyčkat, než jim policie vytyčila bezpečnou zónu pro ošetřování pacientů, které policisté postupně vyváděli či vynášeli z míst, kde ozbrojenci zaútočili. Cvičení se účastnilo 350 figurantů z nichž sedm desítek v rámci scénáře utrpělo zranění, která velmi naturalisticky ztvárnili maskéři pražské záchranky. Na zdravotníky tak čekaly například průstřely, tržné rány a různá devastující poranění. Zasahující posádky si musely poradit také s psychologicky mimořádně náročnými situacemi, jako například s matkou, jejíž dítě se stalo jednou z obětí útoku. Do nemocnic zdravotníci transportovali 69 „pacientů“.

Za pražskou záchranku se do cvičení zapojili dvě lékařské a devět záchranářských posádek, inspektor jako vedoucí zdravotnické složky a speciální vozidla Atego a Fénix, která by v podobných situacích sloužila pro poskytování péče a transport většího počtu pacientů najednou. Díky spoluúčasti ZZS Středočeského kraje, Karlovarského kraje a Zlínského kraje, dále pak Českého červeného kříže, Asociace samaritánů České republiky, společnosti Davepo a Pragomedika Plus se cvičení zúčastnilo celkem 17 záchranářských posádek, čtyři posádky s lékařem a také posádka vozidla dopravy nemocných, raněných a rodiček. Ošetření pacienti byli následně transportováni do Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Tisková zpráva ke stažení v PDF