Tisková zpráva – Silvestr 2016

Pražská záchranná služba posílila místa v centru Prahy, kde se tradičně předpokládá větší
množství lidí, tedy Staroměstské a Václavské náměstí. Tam navíc nasadila i kamion Golem, který
sloužil jako mobilní stanoviště a zázemí pro záchranáře.

V centru města vypomohla pražským záchranářům spolupracující Záchranná služba ASČR a na
území celé Prahy i výjezdové skupiny Ambulance Meditrans a Pragomediky Plus. Pomáhaly při 65
událostech a jejich nasazení přispělo k tomu, že oproti Silvestru 2015 nedocházelo k prodlevám
při výjezdech, včetně případů se střední a nízkou naléhavostí.

Záchranáři za noční směnu ošetřili 271 pacientů, což je téměř stejný počet, jako v loňském roce.
A stejně jako vloni pro ně byla nejzatíženější doba od půlnoci do čtvrté hodiny ráno. Právě v
tento čas vyjeli dohromady ke 128 případům.

Nejvíce výjezdů zdravotnické záchranné služby se během silvestrovské noci týkalo potíží nebo
úrazů (včetně napadení), vzniklými po požití alkoholu.
Kromě toho pražští záchranáři ošetřili 12 pacientů s úrazy přímo způsobenými zábavní
pyrotechnikou, z toho 2 lidé utrpěli vážná zranění na rukou.

K pacientům posádky přijížděly v průměru do osmi minut a devatenácti vteřin, což je pozitivní
změna ve srovnání s minulými roky, kdy čekací doby v tento exponovaný čas běžně dosahovaly
desítek minut.

Za silvestrovskou noční službu děkujeme všem výjezdovým skupinám a operátorkám
dispečinku, bez jejich nasazení a entuziasmu by to nešlo.