Tisková zpráva – Nejnáročnější služba pražské záchranky, Silvestr

Přelom Silvestra a Nového roku patří každoročně k nejnáročnějším službám pražských
záchranářů. Během uplynulých pěti let se počet výjezdů a ošetřených pacientů pohyboval okolo
450 za 24 hodin. Nejvíce událostí jsme zaznamenali v roce 2015, kdy sanitky Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy vyjely celkem ve 492 případech.

Nejčastějším důvodem výjezdů ZZS HMP během silvestrovských oslav bývají komplikace spojené
s nadměrnou konzumací alkoholu, mnohdy vedoucí až ke stavu bezvědomí. V řadě případů jde
také o zranění způsobená zábavní pyrotechnikou a úrazy při pádech, opět pod vlivem alkoholu.
Noční směna pražské záchranky bude posílena nejen na dispečinku, pro příjem a zpracování
tísňových výzev, ale o 45 % se zvýší počet výjezdových skupin, a to zejména v centru Prahy. Jako
mobilní pracoviště a zázemí pro zdravotníky bude v horní části Václavského náměstí rozložen
kamion Golem, další mobilní stanoviště záchranářů se budou nacházet na Můstku
a Staroměstském náměstí. Očekávané zatížení, oproti běžnému provozu, pomohou zvládnout
také tři nestátní provozovatelé zdravotnické záchranné služby – Ambulance Meditrans,
Pragomedika plus a Záchranná služba ASČR.

Apelujeme na obyvatele a návštěvníky hlavního města Prahy:
Nadměrná konzumace alkoholu může zapříčinit vážné zdravotní problémy a vést k úrazům
s celoživotními následky. Buďte opatrní při manipulaci se zábavní pyrotechnikou a řiďte se
návody k použití.

Přejeme všem šťastný a veselý vstup do nového roku. Ať našich služeb nemusíte využívat.