S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil vynikající lékař, dlouholetý kolega a kamarád Jiří Franz.

Rodině vyjadřujeme naši upřímnou soustrast a Jiřímu děkujeme za všechny zachráněné životy a příběhy, které díky němu měly šťastný konec.

K pražské záchrance nastupoval v roce 1990, a to do tehdejší nemocnice záchranné služby. Později působil jako lékař ve výjezdové posádce, vedoucí lékař letecké záchranné služby, vedoucí lékař ZZS a donedávna jako vedoucí lékař oblasti.

Budeš nám chybět, Jirko.

ZZS HMP