Druhý rok po sobě zaznamenali pražští záchranáři výrazný nárůst počtu volání na tísňovou linku, řešených událostí i pacientů, kterým poskytli péči. V roce 2022 přijali dispečeři a dispečerky zdravotnického operačního střediska 228 557 tísňových volání, posádky pak v terénu zasahovaly u více jak 142 000 událostí, kdy ošetřily téměř 138 000 pacientů. Počet řešených událostí narostl meziročně o 11 procent. Jsou to rekordní údaje za více jak 165letou historii pražské záchranky.

Výrazný nárůst událostí jsme zaznamenali druhý rok po sobě. Příčinou může být zhoršený zdravotní stav populace po vlnách pandemie covid-19, zvýšená vnímavost pacientů ke dříve běžným infekčním onemocněním i psychosomatické projevy související se zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. Díky velkému nasazení všech zaměstnanců pražské záchranky jsme si i s tímto nárůstem poradili. Pro letošní rok jsme připravili opatření, která našemu provozu uleví,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Záchranná služba v pilotním provozu spouští projekt vlastní zdravotní dopravní služby, kdy budou posádky řidičů-zdravotníků řešit události nižší naléhavosti, k nimž nebude třeba vysílat specializované záchranářské posádky. Zároveň záchranná služba posiluje dle platné legislativy spolupráci se soukromými poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče, na které bude moct ve větší míře delegovat další přibývající výjezdy. Již v loňském roce se tak stalo v rekordním počtu 12 000 událostí.

Nejvytíženější dny přinesl pražským záchranářům závěr roku, konkrétně období mezi 19. a 21. prosincem, kdy tyto tři dny po sobě řešila záchranná služba přes 500 událostí denně. Příčinou byl souběh chřipkové epidemie, předvánočního vypětí i ledovkové kalamity. Konkrétně 20. prosince dosáhl počet řešených událostí 522, což je absolutní maximum v celé historii ZZS HMP.

Zhruba polovinu z celkového počtu pacientů tvořili v roce 2022 senioři nad 65 let, naopak dětí bylo 14 tisíc. Největší skupinou pacientů z hlediska dominujících potíží tvořili tradičně pacienti s dechovými obtížemi (dušností), těch bylo téměř 16 000. Pacientů s podezřením na akutní koronární příhodu včetně infarktu bylo přes 5 000, pacientů s podezřením na mozkovou mrtvici přes 2 000.

Z úrazů dominovaly pády (15 000 pacientů), záchranáři zasahovali také u více jak 2 000 dopravních nehod. V téměř 700 případech museli zdravotníci zahájit neodkladnou resuscitaci. Polovinu pacientů se jim podařilo na místě vrátit do života a transportovat k další léčbě do nemocnice. Posádky zasahovaly rovněž u 36 porodů mimo zdravotnická zařízení. Ve více jak 760 případech vzlétla loni k události posádka leteckých záchranářů.

Tisková zpráva ke stažení v PDF