V roce 2019 řešila Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy celkem 128 238 událostí. Za posledních nejméně 20 let jde o historicky první, byť mírný, meziroční pokles (v roce 2018 to bylo 128 997 událostí). Téměř každé desáté události (9,5 %) se zúčastnila posádka s lékařem. Zhruba polovinu pacientů pražských záchranářů tvořili vloni senioři nad 60 let, dětí ošetřili necelých deset tisíc.

Přímo na jednotky intenzivní péče transportovaly posádky téměř 6 000 pacientů, dalších 1 100 pacientů v kritickém stavu zemřelo přes veškerou péči na místě události nebo během transportu. Ve více jak 2 300 případech zajistila ZZS HMP ohledání při ohlášeném úmrtí prostřednictvím služby svých koronerů.

Nejčastější příčinou výjezdů záchranné služby jsou dlouhodobě dýchací potíže a nejinak tomu bylo loni, kdy jsme ošetřili pacienty s těmito komplikacemi ve 12 tisících případů. Následují bolesti na prsou (přes 5 tisíc případů) či kolapsy (4 800 případů). Z úrazových příčin si zásah záchranné služby v Praze vyžádaly nejčastěji pády (13 700 událostí), úrazy následkem potyček (2 500 výzev) a dopravní nehody (2 153 událostí). Přes tři tisíce výzev měly na svědomí otravy různými látkami.

Do nemocnic jsme převezli přes 500 pacientů s akutním infarktem myokardu a také téměř 1 500 pacientů s cévní mozkovou příhodou, tzv. mrtvicí.

V 682 případech museli záchranáři zahájit resuscitaci u pacientů ve stavu klinické smrti. U zhruba poloviny z nich se jim podařilo obnovit srdeční činnost a předat je do některé z pražských nemocnic.

Záchranka zasahovala rovněž u 218 bezprostředně hrozících porodů v terénu, kdy v šesti desítkách případů skutečně došlo k porodu ještě za asistence pražských záchranářů či operátorů a operátorek zdravotnického operačního střediska.

V roce 2019 se v Praze odehrálo 16 událostí, při nichž záchranáři ošetřovali pět a více zraněných či postižených. Nejvíce zraněných (19) si vyžádala nehoda autobusů 4. prosince na Chodově, kdy ZZS HMP aktivovala speciální režim, tzv. traumatologický plán.

Nelze opomenout práci dispečinku – za rok 2019 přijali dispečerky a dispečeři 209 000 volání na tísňové linky, tedy v průměru cca 570 volání denně. Zhruba dvě třetiny volání přicházejí během denní směny, třetina pak v noci.  Nejvytíženější denní směny jsou z tohoto hlediska v pondělí, naopak nejnáročnější noční směny jsou z pátku na sobotu.

V 759 případech poskytli naši operátoři a operátorky kritické instrukce k poskytnutí první pomoci, zejména ve formě telefonicky asistované resuscitace a telefonicky asistovaného porodu.

Zatížení zdravotnické služby kolísá i v průběhu roku – nejvíce událostí se odehrává v zimních měsících, což potvrzuje i fakt, že všech šest dní, kdy počet zásahů v roce 2019 překročil 400 za 24 hodin, se odehrálo právě v zimě. Pomyslnou první příčku obsadil tradičně s náskokem 1. leden (493 událostí), následovaný 16. prosincem (439 událostí) a 3. lednem (421 událostí). Na opačném konci tohoto „žebříčku“ se umístily 14. březen, 21. červenec a 7. červenec s počtem 270 událostí za 24 hodin.

Tisková zpráva ke stažení v PDF