Čekáte doma na odběr pro testování na koronavirus, ale zatím nikdo nepřijel? Chápeme, že to čekání může být ubíjející a děkujeme za vaši trpělivost. Situace se má tak, že v Praze máme v provozu čtyři vozy, jejichž posádky se prioritně zaměřují na pacienty, kteří jsou určení pro přednostní odběr. To určuje hygienická stanice a důležitou roli hraje vedle zdravotního stavu pacienta také jeho věk. Přednost mají lidé nad 60 let, kteří patří k hlavním ohroženým skupinám, a děti do pěti let. Odběry posádky provádí také přednostně u ostatních příslušníků integrovaného záchranného systému, aby se kolegové mohli z případné karantény co nejdříve vrátit zpět do provozu a pomáhat ostatním.
V některých případech může doba čekání na odběr dosáhnout i několika dnů. Pokud je to jen trochu možné, doporučujeme proto návštěvu některého z odběrových míst. Odběr vám udělají ve:

FN MOTOL,
THOMAYEROVĚ NEMOCNICI
NEMOCNICI NA BULOVCE

Pokud se na místo vypravíte, myslete na bezpečnost vás i okolí a mějte ústa a nos zakrytá rouškou, šátkem nebo jinou textilií.