„Ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně.“ Tak znělo heslo Pražského dobrovolného sboru ochranného, který vznikl 8. prosince 1857. Prvních 36 členů sboru položilo základy dnešní Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která si tak v těchto dnech připomíná už 160 let od svého vzniku, je nejstarší organizací svého druhu v Evropě.

Záchranáři a lékaři pražské záchranky uskuteční za rok přes 120 000 výjezdů, při kterých ošetří na 112 000 pacientů. Operátorky denně přijmou okolo 600 volání na tísňové linky. U případů s nejvyšší naléhavostí jsou posádky na místě do 8 minut a v 95 procentech případů dorazí k pacientovi do 15 minut. Podle instrukcí operátorek po telefonu nebo v péči posádek se ročně narodí 60 dětí.

Pro veřejnost bude v sobotu 9. prosince od 9:00 do 16:00 v Kongresovém centru na Vyšehradě otevřena výstava mapující uplynulých 160 let a současnost pražské záchranky. K vidění budou historické i aktuálně využívané vozy či zdravotnické vybavení. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet práci dispečera nebo si při praktických ukázkách osvěží své znalosti první pomoci.

Naším trvalým cílem je zajišťovat přednemocniční neodkladnou péči v co nejvyšší kvalitě, v co nejkratším čase a zároveň udržovat na vysoké úrovni naši krizovou připravenost pro mimořádné události s vysokým počtem zraněných. S tím souvisí i naše strategie dalšího rozvoje, kdy plánujeme především rozšiřovat počet výjezdových základen, navyšovat počet zdravotnického personálu, zajišťovat jeho trvalé profesní vzdělávání a průběžně modernizovat vozový park i přístrojové vybavení,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Potřeba navyšování personálu i základen souvisí také se současným vytížením výjezdových skupin a zhoršující se průjezdností některých částí Prahy.  Záchranka má nyní v hlavním městě 20 výjezdových základen. V následujícím roce plánuje otevřít další v ulici Průběžná v Praze 10. Do roku 2021 by mělo být základen 25.  Počítá se s takovými stavebními úpravami (oddělené toalety či šatny), aby na nových či rekonstruovaných základnách mohly sloužit také záchranářky, které jsou součástí dvoučlenných posádek v Praze od roku 2016.

Vozy pražské záchranky najezdí ročně 2,5 milionu kilometrů a jejich průběžná obměna je zásadní pro udržení kvality a bezpečnosti poskytované péče. Každý rok by tak měla záchranka koupit 15 nových sanitek.

V roce 2021 by měla mít záchranka 80 moderních sanitek, jejichž stáří nebude vyšší než šest let a nebudou mít najeto více než 300 000 kilometrů,“ říká Petr Kolouch.

V letošním roce zahájila záchranná služba přechod na elektronickou zdravotnickou dokumentaci (EZD). Záznam o výjezdu zdravotníci nově vyplňují místo do papírového formuláře na tabletu s klávesnicí, čímž odpadá nutnost údaje přepisovat na počítači.

Od EZD si slibujeme, že především uleví posádkám v terénu od administrativy a zefektivní celý proces vedení zdravotnické dokumentace,“ říká Petr Kolouch.

Ve druhé polovině roku 2018 by měla záchranka zahájit stěhování do dostavované budovy Nová Palmovka v Praze 8, která se stane jejím novým sídlem. Poslední dvě desítky let sídlí záchranná služba v pronajatých prostorách v ulici Korunní.

Nové sídlo nám konečně umožní sestěhovat do vyhovujících prostor administrativní a technologická pracoviště spolu se vzdělávacím a výcvikovým střediskem,“ dodává Petr Kolouch.

Tisková zpráva ke stažení v pdf