Deset speciálně vyškolených zdravotníků pro poskytování první psychické pomoci nasazuje do svého provozu od poloviny listopadu Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Interventi poskytují první psychickou pomoc lidem, které silně emočně zasáhne tragédie v jejich okolí. Typicky půjde o příbuzné pacientů a pozůstalé.

Naším hlavním cílem bude vždy záchrana zdraví a života pacientů. Na místě událostí se ale často setkáváme i s tzv. sekundárně zasaženými osobami, o jejichž blízké pečují posádky při zásahu. Jsme rádi, že prostřednictvím interventů dokážeme vlastními silami účinně pomoct po psychické stránce i těmto lidem, kteří by jinak po odjezdu záchranářů zůstali na všechno sami,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Jako „sekundárně zasažené“ si lze představit například rodiče dítěte, u kterého posádky prováděly resuscitaci, či pozůstalé po dokonané sebevraždě v domácnosti. Jde o události, které jsou mimořádně náročné na psychiku, zejména v případech úmrtí. S akutními reakcemi se lze ale setkat i při jiných typech událostí a nemusí se jednat ani o příbuzné pacientů, ale i o kamarády či svědky události.

Interventi jsou profesně vyškolení zdravotníci, kteří prošli náročným výcvikem pro poskytování psychické podpory během prvních chvil po tragické události. Momentálně je takto vyškoleno deset zdravotníků, zastávajících různé kvalifikace od záchranářů, přes operátory, lékaře, až po inspektora. Interventy využívají i další složky integrovaného záchranného systému jako Hasičský záchranný sbor nebo Policie ČR, jsou zavedeni i u několika dalších krajských záchranných služeb a nalezneme je také v řadě zdravotnických zařízení.

Už dnes předávají posádky v Praze příbuzným a blízkým osobám pacientů letáky s informacemi, jak postupovat po odjezdu sanitky, včetně kontaktů na krizová centra psychosociální pomoci.

„Interventi představují další stupeň naší služby, kdy přímo na místě provedou zasažené prvotními reakcemi na prožitý stres a například je nasměrují na další pomoc, aby se s událostí dokázali lépe vypořádat. Jako záchranáři vídáme situace, kdy pozůstalí zůstávají v prvotních chvílích po tragédii sami, jelikož posádky záchranné služby z povahy své práce mají jen omezené časové možnosti. Toto je jedna z účinných cest, jak zasaženým podat pomocnou ruku,“ říká Bořek Kolář, koordinátor interventů ZZS HMP a zdravotnický záchranář.

Novinku zavádí pražská záchranka prozatím v pilotním provozu, kdy budou interventi působit při denních službách o víkendech, a to nad rámec svých standardních úvazků. Běžný provoz záchranné služby tak nebude žádným způsobem omezen. Intervent na místo události vyrazí po konzultaci s posádkou, která o jeho výjezd požádá prostřednictvím dispečinku, a po posouzení konkrétní situace. Po vyhodnocení pilotní fáze projektu zváží ZZS HMP případné rozšíření činnosti interventů.

Stejně jako u jiných záchranných služeb působí u pražské záchranky i tzv. peeři, speciálně vyškolení kolegové, kteří poskytují nejen po náročných zásazích psychickou pomoc a podporu samotným zdravotníkům. Využít je mohou i další zaměstnanci ZZS HMP, kteří řeší složitou situaci v pracovním i osobním životě.

Tisková zpráva ke stažení v PDF