Rok 2021 je za námi a my jsme plynule „vyjeli” do roku nového, který, jak doufáme, přinese nám všem více klidu.

Jak vypadala poslední noční služba pražských záchranářů?

Za dvanáctihodinovou směnu jsme vyjeli ke 216 událostem. Pokud bychom čísla porovnali s „nekoronavirovým“ rokem 2019, tak jsme zaznamenali pokles zhruba o jednu třetinu.

Událostí přímo spojených s novoročními oslavami jsme řešili 31, což je méně než poloviční počet oproti předloňsku. K úrazům způsobeným zábavní pyrotechnikou jsme vyjížděli „pouze” pětkrát, ale minimálně jeden případ se zcela jistě neobejde bez trvalých následků – ztrátové poranění horní končetiny u 23letého muže. Jak ale často zmiňujeme, většinu drobných úrazů řeší lidé po vlastní linii.

V pomyslném centru metropolitních oslav, na Václavském a Staroměstském náměstí, jsme ošetřili celkem 11 osob. Nejčastěji se jednalo o drobné úrazy, které nevyžadovaly transport do nemocnice. V letech minulých to bylo vždy okolo 30 osob. I zde tedy registrujeme značný pokles.

Za 24 hodin jsme vyjeli celkem ke 421 událostem, což se mírně vymyká našemu dlouhodobému průměru, který je cca 350 výjezdů za den. Na druhou stranu, ještě před pár týdny jsme kvůli pandemii denně vyjížděli i ke 440 případům. Takže to i díky posilám byl v podstatě „normální den”.

Během noci se v Praze neudála žádná mimořádná událost zdravotnického charakteru, všechny řešené události zapadaly do běžného spektra pacientů ošetřovaných záchrannou službou během podobných příležitostí. Dominovaly zejména pády, úrazy, napadení a ve větší míře se objevily i tísňové výzvy spojené s následky požití alkoholu, dietními chybami a emočním vypětím (nevolnosti, kolapsové stavy, psychické poruchy).

Nejvážnější případ na sebe bohužel nenechal dlouho čekat a jen 6 minut po půlnoci jsme vyjížděli do Klánovic k dopravní nehodě, kdy cca 35letého muže srazil vlak. Bohužel byla jeho zranění tak vážná, že už jsme mu ani přes veškerou snahu nedokázali pomoci a na místě zemřel.

Protože jsme předpokládali, že se bude jednat o nejzatíženější službu v roce, běžný provoz jsme z vlastních zdrojů posílili o 3 posádky RZP, které sloužily na výjezdových základnách. Další posilou byly zdravotnické stany, které stály na Václavském náměstí místo speciálu Golem, který si po úctyhodných šestnácti letech zasloužil renovaci návěsu. Ve stanech bylo připraveno 6 zdravotníků, lékařská a záchranářská posádka a na náměstí Staroměstském další dva týmy RZP. Zapomenout nesmíme na naše místo prvního kontaktu – zdravotnické operační středisko, kde bylo připraveno 9 operátorek a operátorů zvednout každý příchozí hovor na tísňovou linku 155.

Velký dík patří také soukromým poskytovatelům přepravy pacientů neodkladné péče, kteří nám jak v provozu, tak v centru vypomohli celkem 7 záchranářskými posádkami.

Čísla tedy hovoří jasně, z našeho pohledu se jednalo o jeden z nejklidnějších Silvestrů. A za to chceme všem nesmírně poděkovat. Velký dík patří také ostatním složkám IZS, které nám nejen včera, ale po celý rok, každý den, stojí u zásahů po boku a kryjí nám záda.