Létající krizový tým a zdravotníci pražské záchranky zasahovali v sobotu v Domově pro seniory Elišky Purkyňové v Thákurově ulici v Praze 6. Zdravotníci v zařízení vyšetřili 113 osob, v případě šesti pacientů rozhodli o transportu do Ústřední vojenské nemocnice z důvodu zhoršeného průběhu onemocnění covid-19. Symptomy jako kašel a zhoršené dýchání pociťuje většina vyšetřených pacientů v domově. Posledních 14 dnů přitom do zařízení nedocházel praktický lékař, smluvní lékařka údajně odmítla zařízení kvůli výskytu nemoci covid-19 navštívit.

Šest osob jsme transportovali do nemocnic speciálním vozem Fénix vzhledem k nízkému okysličení krve, významným nálezům při poslechu dechu a srdečnímu selháváním. Symptomy onemocnění covid-19 vykazuje většina seniorů ubytovaných v zařízení v Thákurově ulici. O to více alarmující je, že v posledních dvou týdnech nebyla těmto kriticky ohroženým pacientům poskytována žádná lékařská péče. Nicméně jsem rád, že jsme dokázali spolu s Létajícím krizovým týmem, který je pro podobné situace vytvořený, pružně zareagovat a účinně pomoci,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP. U dvou desítek dalších pacientů zahájili zdravotníci léčbu antibiotiky. S transportem pacientů do Ústřední vojenské nemocnice pomohli i příslušníci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Všechny domovy seniorů a zařízení poskytující pobytovou péči mohou využít pomoc Létajícího krizového týmu, který byl na jaře zřízen Magistrátem hl. m. Prahy při ZZS HMP právě na pomoc při zvládání pandemie covid-19.

Jsme si vědomi závažnosti situace, která v domě pro seniory nastala. Chtěla bych velmi poděkovat pražským záchranářům a Létajícímu krizovému týmu za jejich rychlý zásah a také pracovníkům domova, za jejich práci v nelehkých podmínkách. Situaci budeme nadále řešit,“ říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Létající krizový tým tvoří všeobecný lékař, sestra, medici a spolupracující specialisté. Vedle poskytnutí konzultací pomáhají zdravotníci přímo v zařízeních. Zajišťují pomoc se zdravotní péčí, propojují zařízení s dalšími specialisty a ve spolupráci s hygienickou službou nastavují karanténní opatření. Součástí podpory je i mobilní pohotovostní lékárna, osobní ochranné pomůcky, psychologická pomoc nebo péče lékaře paliativní medicíny. Tým má k dispozici speciálně vybavené výjezdové vozidlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Tisková zpráva ke stažení v PDF