Potřebujete informace ohledně šíření koronaviru či o prevenci před nákazou?


Tady je několik tipů:

S žádostí o informace se můžete primárně obrátit na linku Státního zdravotního ústavu, a to na čísle 724 810 106. Linka je v provozu od 9 do 21 hodin.

Další informace naleznete na webových stránkách následujících organizací:

Hygienická stanice hl. m. Prahy:  www.hygpraha.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR:  www.mzcr.cz
Státní zdravotní ústav:  www.szu.cz
Bezpečnostní portál Magistrátu hl. m. Prahy:  www.bezpecnost.praha.eu

Tísňová linka 155 je primárně určena pro volání v případě zdraví či život ohrožujících akutních stavů. Moc prosíme veřejnost, aby se ohledně informací o situaci či o správném postupu při podezření na onemocnění koronavirem obracela na výše uvedené zdroje.

 

Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (jihovýchodní Asie, severní Itálie, Írán a další regiony dle aktuální epidemiologické situace) či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku, kašel nebo dušnost:
• Pokud jste doma, nikam nechoďte a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
• Kontaktujte svého praktického lékaře, pokud se nedovoláte, obraťte na Státní zdravotní ústav (724 810 106), případně místní kliniku infekčního lékařství. Postupujte podle jejich doporučení.
• Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne dlaní!
• Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (minimálně 70%).
• Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční klinice, postupujte podle pokynů zdravotníků, nejezděte hromadnou dopravou. Je-li to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku.

Pokud jste se vrátili v posledních 14 dnech z výše uvedených oblastí a nemáte žádné příznaky onemocnění:
• Po celou dobu maximální inkubační doby, tedy 14 dnů od odletu či odjezdu z oblasti nákazy, zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
• Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
• Váš praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
• Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (minimálně 70%).
• Objeví-li se u vás příznaky jako zvýšená teplota či horečka, kašel nebo dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
• Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční klinice, postupujte podle pokynů zdravotníků, nejezděte hromadnou dopravou. Je-li to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku.