Jak by fungovalo zdravotnické operační středisko (ZOS) v nouzových podmínkách? Přesně to bylo hlavním tématem cvičení, které se uskutečnilo v rámci Inovačního kurzu ZOS 2018. Zatímco byl běžný provoz plně zachován, skupina deseti účastnic kurzu simulovala evakuaci budovy a přesun do nového zázemí, které jim poskytl modul pro hromadná neštěstí Golem.

Kurz, který připravuje naše Vzdělávací a výcvikové středisko, má s přesností na minuty připravený scénář. Figuranti podle něho volají na linku 155 a další kolegové hrají reálné posádky, kontaktní místa nemocnic nebo třeba policii. V šesti lidech zvládnou zahrát desítky rolí. První „pacienti“ volají dispečerkám už během evakuace z budovy.

Dispečerky si musejí podle pravidelně nacvičovaných metodických postupů poradit například s dopravní nehodou s vysokým počtem zranění, s resuscitací po úrazu elektrickým proudem nebo závažnou dušností.

V dubnu šlo už o čtvrtý Inovační kurz ZOS, vystřídali se na něm tak prakticky všichni, kdo na dispečinku pracují. I tentokrát organizátoři kurzu cvičení hodnotili jako velmi úspěšné. Potvrdilo se, že náš dispečink dokáže fungovat i ve ztížených podmínkách, ať už při scházení pěti pater schodů, při přejezdu mikrobusem nebo v rozloženém Golemovi.