V průběhu hokejového šampionátu a v souvislosti s oslavami mistrovského titulu ošetřili pražští záchranáři téměř 300 lidí. Tři desítky pacientů bylo třeba transportovat do nemocnic k další péči. Pražská záchranná služba zajišťovala během celého mistrovství zdravotnickou asistenci ve vysočanské aréně i v přilehlé fanouškovské zóně. Při finálovém zápase a pondělním setkání s národním týmem měla své posádky i na Staroměstském náměstí.  Běžný provoz probíhal bez omezení a byl plně obsazený.

V každý herní den měla záchranná služba v hokejové hale tříčlennou posádku s lékařem. Ve fanouškovské zóně bylo připraveno v mobilní ošetřovně záchranné služby poskytovat pomoc pacientům dalších pět zdravotníků včetně lékaře. Na zajištění zdravotnické asistence se podílel také Český červený kříž a společnost Sosan.

Po dobu mistrovství jsme posílili náš provoz, abychom zachovali naši službu na svěřeném území plně obsazenou. Děkuji kolegyním a kolegům za jejich nasazení. Během uplynulých tří týdnů, a také ve fázi příprav na tuto mimořádnou sportovní akci, podávali skutečně nadstandardní výkon a zásadně přispěli k hladkému průběhu šampionátu,“ říká Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby.

Záchranáři ošetřili bezmála 300 osob, z nichž bylo nutné tři desítky transportovat do zdravotnických zařízení. Typicky se jednalo o kolapsové stavy a úrazy způsobené zejména pády. K vážnějším úrazům patřily tři případy zlomenin dolních končetin. Záchranáři ošetřili a transportovali do nemocnice také zahraniční návštěvnici, které její implantovaný defibrilátor vzhledem k srdeční arytmii podal opakovaně výboj. Záchranáři nemuseli až na výjimky řešit těžší případy intoxikace alkoholem.

Z celkového počtu ošetřených pacientů jich sedm desítek připadlo na finálový večer, kdy se tisíce lidí sešli nejen v hale a přilehlé fanouškovské zóně, ale také na Staroměstském náměstí. Zde měla záchranná služba během finálového zápasu i pondělních oslav připraveny dvě záchranářské posádky a také speciální velkokapacitní vozidlo Fénix. Na Staroměstském náměstí ošetřili v pondělí záchranáři šest osob, z nichž dvě transportovali do nemocnice.