Dnes by oslavil 100. narozeniny „otec resuscitace“ doktor Peter Safar, lékař s českými kořeny. Postupy, které zavedl, používáme dodnes.

Narodil se 12. dubna 1924 ve Vídni do rodiny vídeňských Čechů. Jeho rodiče byli pronásledováni nacistickým režimem kvůli svým protinacistickým postojům. I přes nepřízeň doby vystudoval v roce 1948 medicínu, čímž odstartoval svou významnou kariéru.

Po emigraci do USA se stal anesteziologem. Bylo to v době, kdy tuto specializaci zastávalo jen málo lékařů a pacienty standardně uspávaly proškolené zdravotní sestry.

Před získáním amerického občanství přijal pracovní nabídku v Peru, kde vedl oddělení anesteziologie a kde se zasadil o zavedení nových anesteziologických postupů.

V druhé polovině 20. století se zaměřil na vývoj a profesionalizaci resuscitace. Po návratu do USA zkoumal využití vydechovaného vzduchu u první pomoci a metody udržení průchodných dýchacích cest u pacientů v bezvědomí, včetně techniky záklonu hlavy, která se používá dodnes.

V roce 1961 položil Safar základy pro doporučené postupy nebo-li ,,Guidelines“, kombinující mimo jiné stlačení hrudníku s dýcháním z plic do plic a inicioval přenesení resuscitační péče do terénu. V Pittsburghu založil první Emergency Medical Service s vyškolenými záchranáři, čímž položil základy současného paramedického systému v USA.

Safar se také podílel na vývoji resuscitační figuríny a jeho ,,Safarova abeceda“ je dobře známým termínem všem záchranářům, kteří ji, byť v modifikované formě, používají při vyšetřování pacientů každou pracovní směnu.

Byl 3x nominován na Nobelovu cenu za medicínu.

Dr. Peter Safar zemřel 2. srpna 2003. Zanechal po sobě něco, co nemůže být plně obsaženo v jednom příspěvku na sociální síti, ale přesto si připomeňme jeho nadčasový přínos pro medicínu a záchranářství. Děkujeme.