Dispečink záchranné služby musel v sobotu 6. dubna vyhlásit traumatologický plán během běžeckého závodu – Pražského půlmaratonu. Posádky ZZS HMP v průběhu závodu ošetřily 102 pacientů, z toho 36 transportovaly do zdravotnických zařízení. V porovnání s předchozími obdobnými sportovními akcemi jde o nebývale vysoký počet.

Záchranná služba pro zajištění závodu vyčlenila již před jeho startem modul Golem, který byl coby předsunutá ošetřovna se 17 zdravotníky a lékařskou posádkou umístěn v Holešovicích, kde závod začínal a končil. Podél celé trasy závodu pak měla ZZS HMP rozmístěny ještě tři posádky RZP se sanitními vozy. Organizátoři půlmaratonu zajistili rovněž čtyři zdravotnické cyklohlídky a přibližně šest desítek dalších zdravotníků. Další posádky ZZS HMP při závodě zasahovaly následně v jeho průběhu.

Naprostou většinu pacientů ošetřili zdravotníci kvůli kolapsovým stavům, které byly způsobeny především vlivem vysokých teplot a slunečného počasí v kombinaci se zvýšenou fyzickou zátěží. Dispečink záchranné služby vyhlásil tzv. traumatologický plán, tedy speciální postup pro mimořádné situace s vysokým počtem postižených osob.

Zdravotníci v této situaci používají postupy upravené pro poskytování péče vysokému počtu pacientů a zjednodušují i vedení zdravotnické dokumentace, aby efektivně a rychle ošetřili co nejvíce poraněných. Současně aktivují i zdravotnická zařízení, aby počítala se zvýšeným přísunem pacientů.

Traumatologický plán byl v sobotu vyhlášen po dobu 2 hodin. Tato mimořádná událost byla specifická svým rozsahem, a to co do počtu pacientů a také území. Zdravotníci zasahovali podél celé trasy závodu v délce několika kilometrů. Někteří pacienti tak byli ošetřeni a případně transportováni do zdravotnických zařízení přímo z trati závodu, jiní z předsunuté ošetřovny modulu Golem.

ZZS HMP děkuje všem zasahujícím posádkám a dispečinku, personálu zdravotnických zařízení a za skvělou spolupráci také kolegům z Policie ČR a Městské policie Praha.