MERCEDES BENZ  GLE 350 D 4MATIC, řazení převodovky automatické

  • Palivo – nafta motorová
  • Objem – 2987cm3
  • Barva – žlutá
  • Základní rozměra – celková délka 4853mm
  • Šířka – 1965mm
  • Výška – 1853/1965/1840 mm
  • Provozní hmotnost – 2270kg

Inspektor ZZS HMP provádí specializované odborné činnosti v oblasti kontroly poskytování PNP v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy organizace spočívající v namátkových kontrolách dodržování těchto předpisů. Dále řeší konfliktní situace, které mohou vzniknout mezi posádkou, pacientem nebo třetí osobou. Cílem inspektora je uklidnění situace, dodržování zásad zdravotnické etiky, respektování zákonného práva, oprávněných požadavků a bezpečnosti všech zúčastněných. Inspektor také pomáhá výjezdových skupinám při komplikovaných zásazích, administraci nepojištěných osob a řeší dopravní nehody vozidel ZZS HMP.

Inspektor je podle Traumatologického plánu ZZS HMP předurčen do pozice vedoucího zdravotnické složky. Jeho nasazení u jakéhokoliv typu mimořádné události je prioritní. K velení je vycvičen, vyškolen a má k tomu speciální vybavení. Kromě záložního zdravotnického materiálu a léčiv má také specifická antidota a další pomůcky pro řešení událostí s větším počtem zraněných. Vozidlo inspektora, stejně jako ostatní velitelské vozy policie a hasičů v hl. m. Praze, je vybaveno zeleným majákem, který za snížené viditelnosti umožňuje lepší orientaci všem zasahujícím – především při vyhledání velitele.