V problematice resuscitace a urgentní medicíny se často v některých oblastech setkáváme s rozdílnými názory. Kontroverzním tématům spojeným nejen s poskytováním přednemocniční neodkladné péče se věnovalo odborné symposium, které pořádala Česká resuscitační rada.

Za pražskou záchranku se aktivně zúčastnili ředitel Petr Kolouch s přednáškou „Přednemocniční transfuze nejsou podmínkou léčby závažných úrazů“, primář Ondřej Franěk, který hovořil na téma „Zotavovací poloha jako potenciální zabiják“, vedoucí lékař ZOS Karel Štěpánek s přednáškou „Systematické využívání laiků jako first responderů: přínos versus rizika“ a vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska David Peřan, který vystoupil s tématem „Nedostatek evidence pro postupy první pomoci.“

Formou velkoformátových panelů ZZS HMP navíc prezentovala ještě výsledky studií, které se týkaly například poskytování resuscitace laiky, standardizace předávání informací o pacientovi či sledování netechnických dovedností při resuscitaci.

Děkujeme České resuscitační radě za organizaci setkání, které vnímáme jako velmi důležité pro výměnu odborných zkušeností a soustavné zlepšování péče o pacienty. Odpovídá tomu i hojná účast a pozitivní hodnocení celé akce. A velký dík také všem kolegům, kteří se do přípravy a průběhu symposia zapojili.

ZZS HMP