Tisková zpráva Městské policie a ZZS HMP

Další případ poskytnutí první pomoci osobě se zástavou srdce zaznamenali pražští
strážníci.
V úterý ráno prováděla hlídka strážníků z obvodního ředitelství Městské policie Praha 14
kontrolní činnost ve Vlčkově ulici, kde si všimla muže a ženy, kteří se skláněli u ležící osoby.
Dvojice ihned gestikulovala směrem k hlídce a požádala o pomoc. Žena uvedla, že je lékařka
a společně s manželem si na chodníku všimla ležícího muže, který má zástavu srdce. Dvojice
společně se strážníky poskytovala první pomoc a prováděla nepřímou masáž srdce až do
příjezdu záchranné služby. Záchranáři společně s lékařkou po příjezdu na místo v oživování
pokračovali a funkci srdce se jim podařilo obnovit. Po zajištění základních životních funkcí
muže předali do jedné z pražských nemocnic k další péči.
Mluvčí Záchranné služby hl. m. Prahy Jana Poštová k tomu dodává: “Celých 80 procent
pacientů, postižených v metropoli náhlou zástavou oběhu, je resuscitováno laiky na místě, na
základě instrukcí dispečerky zdravotnického operačního střediska (tzv. TANR – telefonicky
asistované neodkladné resuscitace). Ve srovnání s celosvětovým průměrem (25%) je to
naprosto unikátní číslo a Pražané si zaslouží velké poděkování.“