Posádky pražské záchranky doposud poskytly péči téměř 1000 pacientů s vysokým podezřením na onemocnění covid-19. Počet nemocných zdravotníků se přitom podařilo díky zvýšené ochraně udržet na minimu. Záchranná služba v hlavním městě také během nouzového stavu zavedla několik novinek, jako je tým speciálních činností, mobilní odběrová vozidla či „létající krizové týmy“ zdravotníků spolu se záložním dispečinkem pro jejich koordinaci. I díky tomu se v hlavním městě daří pandemii efektivně zvládat. V ochranných opatřeních ale záchranná služba nepolevuje. Všem podporovatelům natočili pražští záchranáři také děkovné video.

Pandemie koronaviru potvrdila, že krizová připravenost pražské záchranky je na vysoké úrovni a umožňuje účinně reagovat na vývoj mimořádných událostí. Zásadní pro nás bylo, že jsme včas zajistili dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky v terénu a ti jsou při zásazích v bezpečí. Naše schopnost poskytovat péči pacientům tak nebyla žádným způsobem omezena, například kvůli nařízeným karanténám,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Onemocnění covid-19 se potvrdilo u pěti zaměstnanců pražské záchranky. Průběh nemoci u nich ale neprovázely závažnější obtíže.

Z ochranných pomůcek posádky doposud použily například přes 7000 respirátorů třídy FFP2, přes 3000 respirátorů třídy FFP3, přes 1000 infekčních obleků a téměř 12000 ochranných pláštěnek. Posádky nyní používají pro ochranu při také dýchání celoobličejové masky a polomasky s filtry, které lze využívat opakovaně.

Naši krizoví manažeři zajistili více typů ochranných pomůcek od různých dodavatelů, abychom nebyli závislí pouze na jednom zdroji a mohli v případě potřeby jednotlivé typy vzájemně nahrazovat či kombinovat,“ říká Petr Kolouch. Ve zvýšeném stupni ochrany budou posádky pražské záchranky zasahovat i nadále.

Celkový počet výjezdů záchranářských a lékařských posádek v průběhu března a dubna oproti loňskému průměru poklesl – v březnu o deset procent, v dubnu dokonce o pětinu. Nyní se počty výjezdů začínají postupně blížit dlouhodobému normálu.

Značný nápor na kapacity dispečinku záchranné služby v Praze představovaly především březnové dny, kdy kvůli koronaviru výrazně narostl počet volání na tísňovou linku 155 a počet hovorů přepojovaných z linky 112. Například 13. března přijali operátoři a operátorky přes 1000 volání, což představuje stoprocentní nárůst. V dubnu následně klesl počet volání oproti dlouhodobému průměru přibližně o pětinu. I tyto počty se ale nyní vrací k běžným hodnotám.

Kolegyně a kolegové na dispečinku si s březnovou situací díky mimořádnému nasazení poradili skutečně bravurně,“ dodává Petr Kolouch.

Záchranná služba zprovoznila záložní dispečink, který slouží ke koordinaci posádek, jež provádějí odběr biologického materiálu v domácím prostředí, vzorky se následně testují na přítomnost koronaviru. Tyto týmy složené ze zaměstnanců pražské záchranky, Městské policie, mediků lékařských fakult a pracovníků infekčního oddělení Nemocnice na Bulovce provedly odběry více jak 6000 osobám a navštívily skoro 3500 adres.

Záchranná služba také v krátkém čase zřídila tým speciálních činností, který poskytuje péči pacientům s podezřením či potvrzeným onemocněním covid-19. Dvoučlenná posádka používá mimo jiné speciální protichemické obleky pro opakované použití, celoobličejovou masku a filtroventilační jednotku pro dýchání. Díky zřízení týmu šetří záchranka síly ostatních výjezdových skupin na řešení běžných událostí a také dochází k úspoře jednorázových ochranných pomůcek. Tento tým do budoucna už zůstane běžnou součástí provozu pražské záchranky a bude připravený zasahovat i u dalších mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek či u pacientů s vysoce nakažlivou nemocí. Do konce roku bude tým vybaven i speciálním sanitním vozidlem, které ještě zvýší bezpečnost péče během transportu.

Posádky tohoto týmu zasahovaly od poloviny března u 167 událostí. Dekontaminaci obleků a vybavení zajišťuje Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy.

„Koronavirus znovu ukázal jako velmi efektivní spolupráci mezi složkami integrovaného záchranného systému na území hlavního města. Do budoucna z této krize vyjdeme všichni posíleni,“ uvádí Petr Kolouch.

Dalším způsobem, jak pražská záchranka spolu s Městskou poliklinikou Praha účinně pomáhá v metropoli zvládnout současnou pandemii, jsou tzv. „létající krizové týmy“. Jde o mobilní skupiny zdravotníků, které nově poskytují podporu a poradenství v domovech pro seniory a pro lidi s postižením. Zdravotníci pomáhají zvládnout a předcházet případnému šíření onemocnění covid-19. Tento tým navštívil už více jak tři desítky zařízení.

Nově vzniklému týmu poskytujeme jak vozidlo s řidičem, tak zázemí základny, k řízení zásahu jsme připojili také vůz s inspektorem pro případ eskalace v jednotlivých zařízeních,“ dodává Petr Kolouch.

Jako mimořádnou označují zdravotníci pražské záchranky podporu, které se nejen záchranářům dostávalo v uplynulých měsících od veřejnosti a firem. Všem podporovatelům poděkovali pražští záchranáři ve videu, které zachycuje tančící dispečerku a záchranáře.

Tisková zpráva ke stažení v PDF