Během uplynulého víkendu se šest našich záchranářů a jedna lékařka zúčastnili letošního prvního kurzu ALS Provider pořádaného Českou resuscitační radou.

Kurz byl zaměřen zejména na správné vedení resuscitačního týmu u kriticky nemocných se selhávajícími životními funkcemi. Zahrnoval přednášky, nácviky praktických dovedností, workshopy, simulované scénáře a závěrečnou zkoušku.

Absolventi získali mezinárodně uznávaný certifikát European Resuscitation Council ALS Provider s platností 5 let.

Děkujeme všem zúčastněným.