Kolega Jarek uklidil kajak a od 25. do 28. října se jel vzdělávat, ale i předávat zkušenosti do Dublinu na 10. ročník Mezinárodního kongresu o prevenci násilí v psychiatrii a zdravotních službách. Kongres byl pořádán skupinou expertů v dané problematice – European Violence in Psychiatry Research Group.

Členem této skupiny je zdravotnický záchranář a vedoucí sekce vědy a výzkumu VVS ZZSHMP Jaroslav Pekara, který přednášel o faktorech, které ovlivňují násilné incidenty u mladých záchranářů. Také se zúčastnil několika workshopů (například o bezpečné vzdálenosti při komunikaci s pacientem, novinky v sebeobraně či komunikační deeskalaci).

Věříme, že tyto cenné zkušenosti pomohou ještě více zdokonalit školení našich zaměstnanců.

ZZS HMP