Navázali jsme na předchozí roky a dnes se konal první letošní Inovační kurz pro lékaře, zdravotnické záchranáře a řidiče vozidla ZZS.

Do konce roku 2017 se bude v rámci vzdělávání našich zaměstnanců konat celkem dvacetkrát a budou tak proškoleni všichni zdravotničtí zaměstnanci pracující ve výjezdových skupinách. Kurz, zaměřený na procvičení postupů přednemocniční neodkladné péče, trvá vždy osm hodin. Obsahuje teoretická témata a praktické nácviky formou simulací.

Kurz pravidelně seznamuje s novinkami a aktualitami z přednemocniční péče. Jedním z bloků praktické části kurzu je neodkladná resuscitace v podmínkách ZZS HMP. Dalšími tématy jsou např. hodnocení EKG, trénink protokolů u zástavy masivního krvácení, cévní mozkové příhody a protokolu analgézie v PNP u dospělých a dětí nad 8 let.