Výjezdy záchranné služby k otravám oxidem uhelnatým jsou bohužel poměrně běžné, a to jak v zimních měsících, tak i v letním období. Zatím poslední takový zásah jsme zaznamenali v sobotu odpoledne, kdy naše výjezdové skupiny rychlé lékařské i zdravotnické pomoci byly povolány do Kbel, kde došlo k intoxikaci šesti osob najednou, včetně malého dítěte.

Přítomnost nebezpečného plynu záchranářům ihned signalizoval detektor, kterým jsou všechny posádky vybaveny. Po ošetření na místě byly všechny intoxikované osoby transportovány do zdravotnických zařízení k další nezbytné péči. U některých postižených se jednalo o velice vážný stav, proto prosíme, věnujte pozornost následujícím řádkům:

Oxid uhelnatý (CO) je zákeřný jedovatý plyn, který není rozpoznatelný čichem. V lidském těle blokuje přenos kysliku z plic do tkání, tímž nejvíce trpí mozek, což může vést k jeho nevratnému poškození. Otrava tímto plynem má velmi rychlý průběh. Mezi její příznaky patří bolesti hlavy, závratě, zvracení, poruchy zraku a dechu, bezvědomí.

První pomoc spočívá v rychlém přísunu čerstvého vzduchu – otevřít okna a důkladně větrat – přičemž je nutno dávat pozor na riziko otravy zachránce. Postiženého vynést z uzavřeného prostoru na vzduch a okamžitě zavolat tísňovou linku 155, kde vám dispečerka poradí další postup.

Když už je popsáno, co může nebezpečný plyn CO způsobit lidskému organismu, musíme dodat také to, jak se jeho účinkům bránit a předcházet otravě. Pro domácnosti je to snadné, základem jsou pravidelné revize plynových spotřebičů, dobré odvětrání a pořízení detektoru, akusticky signalizujícího jeho přítomnosti ve zvýšené koncentraci. Není to nikterak drahá záležitost, nejlevnější takový přístroj, napájený výměnnou tužkovou baterií, stojí 400 – 500 korun.

Nepodceňujte tedy účinky tohoto nebezpečného plynu, nejen váš život může být oxidem uhelnatým skutečně velice snadno ohrožen.