Obor specializačního vzdělávání: Urgentní medicína

ZZS HMP je akreditována pro realizaci celého vzdělávacího programu s platností do: 31. 10. 2022 (MZČR č. j.: MZDR 21757/2017-8/ONP).

Akreditace – Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Podmínky pro zařazení do specializačního vzdělávání:

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů. Délka výkonu povolání zdravotnického záchranáře je minimálně 36 měsíců v úvazku 1,0, a z toho minimálně 12 měsíců na pracovišti zdravotnické záchranné služby v úvazku 1,0 dle odst. 2, § 56 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K zařazení do specializačního vzdělávání je také třeba podat žádost o zařazení do tohoto vzdělávání na MZČR. Žádost je dostupná NCO NZO. Po zařazení do specializačního vzdělávání lze následně podat přihlášku ke studiu do našeho vzdělávacího programu.

Rozsah kurzu v podmínkách ZZSHMP: 652 h

Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína
Kód Typ Název Rozsah Počet kreditů
ZM P Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)
OM 1 P Urgentní medicína 3 týdny T – 120 hodin1 týden Pr – 40 hodin 60 (á 4 kredity/den)5 (á 1 kredit/den)
OM 2 P Intenzivní péče 1 týden T – 40 hodin1 týden Pr – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)5 (á 1 kredit/den)
OM 3 P Krizové řízení 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)
OM 4 P Operační řízení PNP 2 týdny T – 80 hodin1,5 týdne (7.5 dní)

Pr – 60 hodin

40 (á 4 kredity/den)7,5 (á 1 kredit/den)
OM 5 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – lůžková část 1 týden Pr – 40 hodinAZ 15 (á 3 kredity/den)
OM 6 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – krajské operační středisko 2 týdny Pr – 72 hodinAZ 27 (á 3 kredity/den)
OM 7 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení – zdravotnická záchranná služba 2 týdny Pr – 80 hodinAZ 30 (á 3 kredity/den)
  T – teorie ∑ 320Pr – praxe ∑ 140

Pr – AZ   ∑ 192 hodin

 
  Celkem 652 hodin Celkem 249,5 kreditů

Kurz je zakončen atestační zkouškou dle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZZS HMP byla Ministerstvem zdravotnictví České republiky  dnem 18. 4. 2013 pověřena zajištěním výkonu atestačních zkoušek nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru specializačního vzdělávání Urgentní medicína (č.j. MZDR 4800/2013-6/VZV).

Místo konání teoretické výuky:

Vzdělávací a výcvikové středisko

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Areál Výstaviště 67

170 00, Praha 7

Místo konání praktické výuky:

  • Vzdělávací a výcvikové středisko, ZZS HMP, Areál Výstaviště 67, 170 00, Praha 7
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10
  • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200 Praha 6

Cena kurzu: 44 000,-Kč

Kurzovné je možné uhradit ve třech splátkách:

  • splátka ve výši 50% z ceny kurzu – před zahájením kurzu
  • splátka ve výši 30% z ceny kurzu – nejpozději v polovině kurzu,
  • splátka ve výši 20% z ceny kurzu – nejpozději dva týdny před konáním závěrečných zkoušek.

 

Kontakt:

Vzdělávací a výcvikové středisko

Mgr. Radomír Vlk

Specializační vzdělávání

Telefon: +420 725 434 769

E-mail: radomir.vlkzzshmp.cz

Adresa: Areál Výstaviště 67, 170 00, Praha 7

Přihlášení ke kurzu Zdravotnický záchranář pro UM
7 + 0 =

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 EP

[/ed_tab]

Specializační vzdělávání lékařů