Posádky

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc (dvoučlenná posádka záchranáře a řidiče ZZS, případně dvou záchranářů)

RV či RLP – Rychlá lékařská pomoc (dvoučlenná posádka s lékařem)

LVS – Letecká výjezdová skupina (posádka leteckých záchranářů – piloti, lékař a zdravotnický záchranář)

IP – Inspektor (záchranář vysílaný k mimořádným či závažným událostem)

ZOS – zdravotnické operační středisko (dispečink)

Koroner – lékař zajišťující prohlídku těla zemřelého

ZZUM – zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Události

DN – dopravní nehoda

OA – osobní automobil

NA – nákladní automobil

M – muž

Ž – žena

Úrazy a onemocnění

CMP – cévní mozková příhoda

IM – infarkt myokardu (AIM – akutní infarkt myokardu)

CO – oxid uhelnatý

DK – dolní končetina

HK – horní končetina

Kontuze – pohmožděnina

Komoce – otřes mozku

Ebrieta – opilost

C páteř – krční páteř

Intox. – intoxikace / otrava

NZO – náhlá zástava (krevního) oběhu


Zákroky, zdravotnická technika, nemocniční oddělení

AED – automatizovaný externí defibrilátor

DC – dýchací cesty

UPV – umělá plicní ventilace

OTI – (orotracheální) intubace

KPR – kardiopulmonální resuscitace

TANR – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

PV – při vědomí

UP či EMERY – urgentní příjem

Chir. amb. (CHIR) – chirurgická ambulance

Int. amb.(INT) – interní ambulance

POP – klinika popálenin

Složky integrovaného záchranného systému a další organizace

IZS – integrovaný záchranný systém

PČR – Policie České republiky

HZS – Hasičský záchranný sbor

AČR – Armáda České republiky

MP – Městská policie

DP / DPP – Dopravní podnik

ZZS HMP – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

ZZS SČK – Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

ČČK – Český červený kříž

Zkratky zdravotnických zařízení

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice

FNM – Fakultní nemocnice v Motole

FNKV – Fakultní nemocnice Královské vinohrady

NNB – Nemocnice na Bulovce

NNF – Nemocnice na Františku

NNH – Nemocnice na Homolce

NMSKB – Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Pod Petřínem)

PNB – Psychiatrická nemocnice Bohnice

TN – Thomayerova nemocnice

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice