Ceník služeb


Ceník asistencí (ceny bez DPH)

Pronájem sanitního vozidla (včetně zdravotnického vybavení)
400 Kč / hod
Lékař (pondělí-pátek)850 Kč / hod
Lékař (sobota-neděle)1020 Kč / hod
Lékař (svátek)1350 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (pondělí-pátek)390 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (sobota-neděle)470 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (svátek)620 Kč / hod
Zdravotník (student VOŠ) - minimálně 2150 Kč / hod
Koordinátor (u nestandardních asistencí)240 Kč / hod
Pronájem modulu pro HN (včetně zdravotnického vybavení)820 Kč / hod
Kilometrovné mimo Prahu - ujeté km i zpět 35 Kč / km
Spuštěný agregát modulu400 Kč / hod

Zdravotnické asistence budou účtovány za každou započatou půlhodinu asistence. U asistencí na území hlavního města Prahy bude připočítávána 1 hodina na dojezd a odjezd posádky (paušál na asitenci). U asistencí mimo území hlavního města Prahy se k této 1 hodině bude připočítávat čas jízdy strávený posádkou a čas jízdy sanitního vozidla na cestě mimo Prahu, zaokrouhlený na celé půlhodiny (paušál na asistenci). Dále budou účtovány další vzniklé náklady související s asistencí (např. parkovné).

U asistencí, jejichž předpokládaná cena překročí (včetně DPH) 50 000 Kč , bude po objednavateli (žadateli) požadována 50 % záloha splatná nejpozději 3 dny před plánovanou asistencí. Objednatel obdrží  zálohou fakturu.

Zdravotní transporty – repatriace (ceny bez DPH)

Kilometrovné - ujeté km tam i zpět35 Kč / km
Lékař (pondělí-pátek)850 Kč / hod
Lékař (sobota-neděle)1020 Kč / hod
Lékař (svátek)1350 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (pondělí-pátek)390 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (sobota-neděle)470 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS (svátek)620 Kč / hod
Koordinátor240 Kč / repatriace

Dále budou účtovány další náklady a poplatky, které vzniknou při zajištění zdravotního transportu (obvykle v souvislosti se zajištěním repatriace), např. cestovní náhrady (stravné, ubytování, dálniční poplatky, parkovné apod.), spotřebovaný zdravotnický materiál atd. V případě hodinových sazeb členů výjezdové skupiny bude účtována každá nová započatá půlhodina. Začátek repatriace se počítá výjezdem ze základny a konec dojezdem na základnu.

Ceník odborných zpráv, přednášek a účasti v komisích (ceny bez DPH)

Přednáška, cvičení+příprava
Ředitel, náměstek, lékař
680 Kč / hod
Vedoucí, zdravotnický záchranář, operátorka ZOS380 Kč / hod
Administrativa200 Kč / hod

Zkouška, účast v komisích pro SŠ,VŠ
Ředitel, náměstek, lékař680 Kč / hod
Vedoucí, zdravotnický záchranář, operátorka ZOS380 Kč / hod
Administrativa200 Kč / hod
Posudky, členství v komisích (předseda, oponent)
Ředitel
2000 Kč /hod
Náměstek1500 Kč / hod
Vedoucí1200 Kč / hod
Lékař1000 Kč / hod
Zdravotnický záchranář, operátorka ZOS700 Kč / hod
Administrativa700 Kč / hod
Kurz první pomoci v délce 8 hodin2500 Kč / os. / kurz

Ceny jsou strukturované dle dosaženého titulu, funkce, typu a složitosti vykonávané práce a bude účtována každá započatá hodina práce. Dále budou účtovány další související náklady a poplatky, které vzniknou, např. cestovné, parkovné atd.

Ceník stáží (ceny bez DPH)

Lékař (1 - 10 dní)770 Kč/den
Lékař (další dny)520 Kč/den
Nelékařské zdravotnické povolání (1 - 10 dní)520 Kč/den
Nelékařské zdravotnické povolání (další dny)280 Kč/den
Ostatnídle individuální smlouvy

Vyplnění tiskopisů (vystavení potvrzení) o poskytnutí zdravotní péče a další činnosti (ceny bez DPH)

Vyhotovení prosté kopiezdarma
Vystavení jednoduchého dokladu80 Kč
Pořízení fotokopie zdr.dokumentace (včetně zvukového záznamu)200 Kč

V případě odborného zpracování textu, podkladů a dalších odborných zpráv bude účtována hodinová sazba zpracovatele dle prvního sloupce tabulky „Ceník odborných zpráv, přednášek a účasti v komisích.“

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

I. Materiálové náklady:

1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo výtisk z tiskárny počítače

FormátA4A3
Jednostranná kopie2 Kč2 Kč
Oboustranné kopie3 Kč4 Kč

2. Technický nosič

CD, DVD – 24 Kč/ks

II. Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 250 Kč

III. Poštovné a balné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Balné – paušál – 10 Kč/ks doručovacího obalu velikosti A4. Menší rozměry – zdarma.

Náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených organizací provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku.

IV. Určující podmínky

  1. Všechny druhy písemností a úkonů, které jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, nepodléhají DPH.
  2. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.