Studijní materiály jsou určené pro odbornou veřejnost a v současné době pracujeme na jejich aktualizaci.

Tyto studijní materiály byly vydané Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy a jsou volně ke stažení. Bez souhlasu vydavatele nesmí být žádná část reprodukována, kopírována, rozmnožována nebo překládána, a to jak v papírové, tak v elektronické podobě.