Elektronická zdravotnická dokumentace

V terénu pracují naše posádky se třemi částmi – tabletem, do kterého se zaznamenávají potřebné údaje o výjezdu a pacientovi, tiskárnou v sanitce, kde tiskneme dokumentaci pro předání ve zdravotnickém zařízení, a tzv. tokenem, který vypadá jako USB paměťová karta a slouží jako přístupový klíč zdravotníků pro bezpečné přihlášení. Právě zabezpečení celého systému, a především údajů o pacientech, byla zásadní podmínka při vývoji aplikace. EZD tak splňuje nejpřísnější pravidla Evropské unie o spravování osobních údajů.

Do tabletů zaznamenávají posádky stejné údaje, které dříve zapisovaly do papírových formulářů o výjezdu. Řada dat se dnes ale vyplní rychleji a některé informace se do tabletu přenášejí i přímo z přístrojů v sanitce. Tablet pomáhá také v tom, že si můžeme zobrazit historii předchozích výjezdů. Když se tedy s pacientem nevidíme poprvé, najdeme rychle v záznamech, jaké měl předchozí obtíže nebo zda není například alergický na některé léky.

Nic se nemění na tom, že při výjezdu má absolutní přednost záchrana pacienta. Když jde o život, není na vyplňování kolonek čas – ať už na papíru, nebo elektronicky. Z EZD máme ale velkou radost a věříme, že nám pomůže při péči o zdraví Pražanů a návštěvníků hlavního města. A pokud se ptáte, co bychom dělali, kdyby nám náhodou technika vypověděla službu, tak papírové formuláře ze sanitek úplně nezmizely, v každé jich vozíme několik pro jistotu s sebou.

Tablet PC

Součást projektu „Mobilita pro život“, jejímž předmětem je využití mobilní počítačové technologie při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Využití počítačů při psaní lékařských zpráv zkracuje dobu předání pacienta do zdravotnického zařízení a minimalizuje počet chyb při přepisech zpráv. Informace o ošetřovaném pacientovi, dostupné z různých informačních systémů, mohou v časové tísni podpořit a ovlivnit rozhodování lékaře.

Tiskárny

Naše posádky využívají různé typy tiskáren, které jsou uzpůsobené náročnému provozu a umístění v sanitních vozech, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak odolnosti. Posádky RZP jsou vybaveny robustní jehličkovou tiskárnou Tally MIP 480. Posádky RLP využívají lehkou přenosnou thermo tiskárnu Brother PocketJet PJ-763s. Umístěna je variantně v homologovaném přepravním boxu vozidla, případně v mobilním zavazadle v setu s elektronickými pomůckami pro zpracování a tisk záznamu o výjezdu. Obě tiskárny mají garanci čitelnosti tiskového výstupu po dobu zákonné archivace záznamů o výjezdu (10 let). Případně využívají posádky stacionární laserové tiskárny BROTHER HL-L5200DW, které jsou umístěny na příjmových místech vybraných zdravotnických zařízení.

Car PC

Speciální navigační systém, který poskytuje zdravotnickému operačnímu středisku přehled o posádkách a výjezdovým skupinám zobrazuje informace o pacientovi a místě zásahu na zobrazovacím zařízení ve voze. Navíc umožňuje komunikaci mezi posádkou a zdravotnickým operačním střediskem, dopravním oddělením, provozem výjezdových skupin a se správci systémů.

Roadscan

Jedná se o záznamové zařízení, které kontinuálně snímá a zaznamenává obraz před sanitním vozidlem. V případě nestandardního pohybu vozu – náraz, prudké brzdění, výhybný manévr, pohyb mimo osu – je proveden záznam na paměťovou kartu, který poslouží jako důkazní materiál při vyšetřování dopravních nehod nebo poškození vozidla.