Pokyny pro praktické lékaře

Základní informace, termíny:

  1. Domácí odběry jsou určeny pro pacienty, kteří se objektivně nemohou dostavit na odběrové místo. Odběry jsou prováděny u dospělých a u dětí ve věku od 1 roku;
  2. Odběry jsou prováděny od pondělí do soboty;
  3. Odběry jsou prováděny pouze na území hl. m. Prahy;
  4. Každému pacientovi musí objednávající lékař založit žádanku v systému ISIN. V žádance v rubrice „Preferované odběrové místo“ vyberte PHA Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy“. BEZ ZALOŽENÉ ŽÁDANKY NEBUDE ODBĚR PROVEDEN!
  5. Termín odběru je zpravidla nejdříve následující den po objednání. Přesný termín nelze dopředu uvést z toho důvodu, že na každý den sestavujeme optimální logistiku odběrů podle adres a priorit (senioři, děti, polymorbidní pacienti atd.);
  6. V den (v předvečer) plánovaného odběru zasíláme pacientům SMS na číslo uvedené v objednávce;
  7. Těsně před odběrem (cca 15 minut) volá odběrový tým na číslo uvedené v objednávce, aby byl pacient na odběr připraven;

Objednávky bez VŠECH uvedených náležitostí nebudou přijaty, odběr pacientů bez platné žádanky nebude proveden!

Jak zjistím výsledek testu:

Výsledky jsou sdělovány pacientům cestou SMS resp. HS HMP. ZZS HMP nemá možnost výsledek zjistit a tudíž ani sdělit pacientovi. Na žádosti o sdělení výsledku nebudeme brát zřetel.

8 + 2 =