Vzdělávací a výcvikové středisko připravilo komplexní kurz První pomoci ZZS HMP v délce 8 vyučovacích hodin. Na základě zkušeností z provozu záchranné služby byl připraven kurz, který splňuje očekávání kladená na občana pohybujícího se v reálném prostředí. Kurz poukazuje i na některá současná rizika v rámci krizové připravenosti hl. m. Prahy.

Lektoři účastníky kurzu mimo jiné prakticky a teoreticky seznámí se základy poskytování první pomoci u nejčastějších život ohrožujících a neodkladných stavů. Část kurzu je věnována volání na tísňovou linku, spolupráci s operátorem ZOS a poslechem upravených reálných hovorů. Praktická část kurzu je věnována nácvikům a mikrosimulacím.

Cíle kurzu:

  • Účastník bude seznámen se  ZZS HMP a systémem poskytování přednemocniční neodkladné péče v ČR,
  • Účastník se naučí komunikovat a spolupracovat s dispečinkem ZOS ZZS,
  • Účastník bude seznámen se základními kroky laické první pomoci, které si prakticky procvičí.

Podmínky kurzu:

  • Minimální počet účastníků kurzu je 8 osob, maximální počet účastníků kurzu je 14 osob.
  • Délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.
  • Kurz je veden dvěma lektory (zdravotnický záchranář, operátorka ZOS).
  • Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.
  • Kurz je možno realizovat pouze na území hl. m. Prahy.

Cena kurzu:

  • Kurz první pomoci v délce 8 hodin; 2500,- Kč / osobu

Informace o zpracování osobních údajů – kurzy první pomoci