Nabízíme
Práci v trvale kladně hodnocené organizaci. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 6 týdnů dovolené, stravenky, volnočasové poukázky/příspěvek na penzijní pojištění a další benefity.

Práce na plný pracovní úvazek.


Náplň práce
• prohlídky těl zemřelých osob mimo zdravotnická zařízení, tzn. doma, v domovech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, domácí hospicové péči apod., a v terénu, vč. násilných trestných činů, sebevražd, dopravních nehod a dalších úrazových příčin na území hl. m. Prahy podle zákona o zdravotních službách

• spolupráce s dalšími složkami IZS a orgány činnými v trestním řízení. Práce v denních a nočních směnách, výjezdy na pokyn zdravotnického operačního střediska

• odpovědnost za chod výjezdové základny a za metodické a organizační zajištění činnosti koronerů včetně organizace obsazení směn a navazující pracovněprávní agendy (výkazy směn, dovolené, přesčasy…)

• odpovědnost za řádné vedení a kontrolu zdravotnické dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy organizace ZZS HMP.


Požadujeme
• VŠ-LF, specializovanou způsobilost přednostně v oboru soudní lékařství nebo patologie, případně v oborech interna, chirurgie, praktické lékařství; zkušenosti s prohlídkami těl zemřelých

• organizační schopnosti, administrativní pečlivost, schopnost práce s výpočetní technikou. Fyzickou zdatnost potřebnou pro práci v terénu za všech povětrnostních podmínek

Nástup od 1. 3. 2021, případně podle dohody.

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz