Zkušený, pečlivý a empatický. Takový byl lékař Jan Koutenský.

6. srpna 2020

Řadu let oblékal i uniformu pražské záchranky. Honza zemřel tento týden po dlouhé a těžké nemoci. Vyjadřujeme naši upřímnou soustrast rodině, přátelům a všem kolegům, kteří měli tu čest se s tímto schopným doktorem setkat. Honzo, děkujeme ti za všechno, nezapomeneme. Sdílíme osobní vzpomínku MUDr. Jiřího Knora, ředitele ZZS SČK, u které Jan Koutenský v…číst více

Kazuistika: akutní infarkt myokardu, 42 letý muž

4. srpna 2020

Opotit se během uplynulých horkých dní nebylo nic výjimečného, když ale začal jeden z našich pacientů (42letý muž) pociťovat po delší dobu i bolesti na hrudi, rozhodl se konečně zavolat linku 155. Zmínil, že podobný stav už asi před rokem zažil a prodělal tehdy akutní infarkt myokardu. Na místo jsme proto vyslali posádku záchranářů-specialistů pro…číst více

Bohužel jsme dnes dostali smutnou zprávu. Po těžké nemoci nás navždy opustila naše bývalá kolegyně Hana Kónyová.

1. srpna 2020

„Chtěla jsem jezdit v sanitce za pacienty, být u případů hned na začátku,″ uvedla před lety v rozhovoru. Přání se jí vyplnilo, byť trochu jinak, než původně chtěla – jako vystudovaná zdravotní sestra se po předchozí praxi na anesteziologicko-resuscitačním oddělení stala dispečerkou u záchranné služby. Byla tak skutečně často první, kdo našim pacientům pomohl, byť…číst více

Zdravotnický záchranář

15. července 2020

Náplň práce Poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách bez odborného dohledu v souladu s platnou legislativou, provádění zdravotnické části záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech s hromadným postižením osob v rámci IZS. Obsluha a řízení všech kategorií vozidel ZZS v rozsahu svého řidičského oprávnění, plnění zákonné povinnosti celoživotního vzdělávání v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Nabízíme Zajímavou…číst více

Operátor/ka ZOS

Náplň práce Přijímání a odborné vyhodnocování tísňových výzev na lince 155, poskytování telefonické odborné pomoci během tísňového volání, součinnost při mimořádných událostech v rámci IZS  v souladu s platnou legislativou. Nabízíme Zajímavou práci na špičkovém pracovišti svého druhu, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, platové zařazení dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. s platností od 1.1. 2020, dodatkovou dovolenou, stravenky, příspěvek na penzijní…číst více

Řidič vozidla ZZS

Náplň práce Vykonává činnosti podle vyhlášky č. 55/2011 Sb. a dále pod odborným dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče bez odborného dohledu, asistuje pod přímým vedením lékaře nebo zdravotnického pracovníka při provádění dalších zdravotních úkonů v rámci přednemocniční neodkladné péče, zabezpečuje odborný transport pacientů v rámci přednemocniční neodkladné péče, v případě…číst více

Lékař/ka RLP

Náplň práce Poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách na výzvu zdravotnického operačního střediska, provádění vysoce specializovaných a náročných odborných činností včetně spolupráce při vyprošťování osob a zabezpečení odborného transportu zraněných. Odpovědnost za chod výjezdové základny, kontrola vybavení včetně vozu rychlé lékařské pomoci, doplňování zdravotnických potřeb a léků, odpovědnost za řádné vedení zdravotnické dokumentace v rozsahu…číst více

Vedoucí dílen a myčů

Náplň práce Organizuje, řídí a kontroluje práci zaměstnanců autodílny a myčů, komplexní administrativa spojená s provozem autodílny a myčů, kontrola a zajištění provozuschopnosti vybavení a strojního zařízení včetně údržby a oprav, revizních prohlídek a kontrol, zajištění dodávek a vedení skladu náhradních dílů, olejů a spotřebního materiálu pro údržbu, provádění  inventur, návrhy objednávek a likvidace odpadu, zpracování…číst více

Dopravní referent/ka

Náplň práce Zajišťování a plánování dodávek materiálu, surovin a náhradních dílů pro provoz dopravy; vedení agendy oprav na vozidlech organizace (v autodílně i dodavatelsky); vyřizování požadavků na pořízení a údržbu součástek pro potřeby autoprovozu; spolupráce při inventuře skladu. Nabízíme Platové zařazení dne Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. v platném znění, pracovní úvazek na 1,0, práce v…číst více

Vedoucí sekretariátu ředitele

Náplň práce Vedení kanceláře ředitele organizace, koordinování a příprava schůzek, správa kontaktů a kalendáře, komunikace s úřady, zajišťuje součinnost ZZS HMP s orgány veřejné a státní správy. Interní komunikace v rámci jednotlivých oddělení a vedením organizace. Odpovídá za činnost sekretariátu ředitele včetně zajišťování podkladů pro jednání, supervize oběhu smluv a dokumentů, archivace dokumentů, samostatné plnění…číst více

Řidič technologické dopravy

Náplň práce Zajišťování vnitropodnikové i externí přepravy zásilek a materiálu, včetně obsluhy jednotlivých výjezdových základen po Praze. Převozy vozidel na myčku a do autodílny a zpět na příslušnou výjezdovou základnu. Údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 12 t, zajišťování převozů pohotovostních zaměstnanců dle požadavků. Nabízíme Pracovní úvazek na 1,0, 5…číst více

Odborný/á referent/ka právního oddělení

4. června 2020

Náplň práce Agenda veřejných zakázek – připomínkování zadávacích dokumentací, úprava finálního znění smluv do zadávací dokumentace a kontrola smluv s vysoutěženými dodavateli. Agenda náhrady škod zaměstnanců při výkonu zaměstnání – jednání s pojišťovnami při řešení náhrady škod, připojení se k trestnímu, správnímu řízení, řešení požadavků policie, apod. Agenda náhradové komise – administrace podkladů, uplatnění náhrady…číst více