Domů » Articles posted by Ondrej
 

Zdravotnický záchranář

Zdravotničtí záchranáři řeší v terénu samostatně až 90 procent tísňových výzev, které přijme náš dispečink. Ne vždy je to práce jako v akčním filmu, ale v mnoha případech budete jediní, kdo v danou chvíli může pacientům pomoci. Budete pracovat se špičkovým vybavením, s moderními sanitními vozy a za finančních podmínek, které jsou v celorepublikovém srovnání nadstandardní. Vedle řady benefitů budete mít i podporu zaměstnavatele při kontinuálním vzdělávání a rozšiřování vaší odbornosti, třeba na zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu.


Kvalifikační předpoklady

• VŠ/VOŠ (Bc. nebo DiS.) odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře nebo VŠ/VOŠ (Bc. nebo DiS.) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru sestra pro intenzivní péči, která byla členem výjezdové skupiny ZZS nebo má absolvovaný certifikovaný kurz „Ošetřovatelská péče o pacienta v přednemocniční neodkladné péči a operační řízení přednemocniční neodkladné péče“ to platí pro všeob. sestry, které studium dokončily po roce 2011 (víme, že je to poněkud kostrbaté, ale jakmile pošlete životopis, my se v tom už budeme umět zorientovat)

• u absolventů oboru zdravotnický záchranář po roce 2018 požadujeme dle zákona roční praxi na urgentním příjmu nebo na jednotce intenzivní péče

• řidičské oprávnění skupiny C1 a praxe v řízení je výhodou, nikoliv podmínkou přijetí, v případě přijetí do pracovního poměru bude nutné si doplnit ŘP sk. C1 do jednoho roku od nástupu

• znalost místopisu Prahy, komunikační schopnosti a schopnost týmové práce, přesnost, pečlivost, spolehlivost.

Pokud základní kvalifikační požadavky splňujete, máte napůl vyhráno. Pošlete nám prosím Váš životopis na personalnizzshmp.cz

Operátor/ka ZOS

Budete vždy jako první zdravotník na místě, byť po telefonu. Budete spolu s laiky na absolutním začátku řetězce přežití. Váš hlas a zkušenosti pomohou volajícím v prvních minutách. Uslyšíte křik, pláč, beznaděj, ale i úlevu a radost, když se podaří situaci zvládnout. Ten pocit stojí za to. Už víckrát nám pacienti říkali, že operátorky a operátoři jsou neviditelní andělé na telefonu. Mají pravdu. Pro tuto náročnou práci vám zajistíme odpovídající zázemí i platové ohodnocení.


Kvalifikační předpoklady

• zdravotnické vzdělání na VŠ/VOŠ (Bc. nebo Dis.)

• odbornou způsobilost v oboru všeobecná sestra se specializací nebo zdravotnický záchranář

• specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro práci na ZOS je výhodou, ale není podmínkou (viz. certifikovaný kurz „Operační řízení přednemocniční neodkladné péče“, který u nás můžete absolvovat)

Pokud základní kvalifikační požadavky splňujete, máte napůl vyhráno. Pošlete nám prosím Váš životopis, na personalnizzshmp.cz

Řidič vozidla ZZS

Spolehlivě dovézt kolegyně a kolegy na místo a aktivně se zapojit do pomoci pacientům. To je mimořádně důležitý úkol řidičů vozidla ZZS – zásadní součásti týmu našich zdravotníků. Máme moderní sanitní vozy, se kterými zvládnete jak náročný pražský provoz, tak záludnosti terénu. Vedle maximálního výjezdového příplatku budete čerpat řadu dalších benefitů jako ostatní zdravotníci. Že nejste řidičem vozidla ZZS? Zájemcům nabízíme možnost u nás tento akreditovaný kvalifikační kurz absolvovat.


Kvalifikační předpoklady

• středoškolské vzdělání (výuční list)
• řidičský průkaz skup. C, praxi v řízení
• znalost místopisu Prahy
• absolvovaný akreditovaný Kurz řidiče vozidla ZZS v rozsahu cca 600 hodin

Absolvování kurzu je podmínkou přijetí na tuto pracovní pozici dle platné legislativy.

Profesní životopisy zasílejte na: personalnizzshmp.cz

Vedoucí lékař/ka – koroner/ka

Nabízíme
Práci v trvale kladně hodnocené organizaci. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 6 týdnů dovolené, stravenky, volnočasové poukázky/příspěvek na penzijní pojištění a další benefity.

Práce na plný pracovní úvazek.


Náplň práce
• prohlídky těl zemřelých osob mimo zdravotnická zařízení, tzn. doma, v domovech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, domácí hospicové péči apod., a v terénu, vč. násilných trestných činů, sebevražd, dopravních nehod a dalších úrazových příčin na území hl. m. Prahy podle zákona o zdravotních službách

• spolupráce s dalšími složkami IZS a orgány činnými v trestním řízení. Práce v denních a nočních směnách, výjezdy na pokyn zdravotnického operačního střediska

• odpovědnost za chod výjezdové základny a za metodické a organizační zajištění činnosti koronerů včetně organizace obsazení směn a navazující pracovněprávní agendy (výkazy směn, dovolené, přesčasy…)

• odpovědnost za řádné vedení a kontrolu zdravotnické dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy organizace ZZS HMP.


Požadujeme
• VŠ-LF, specializovanou způsobilost přednostně v oboru soudní lékařství nebo patologie, případně v oborech interna, chirurgie, praktické lékařství; zkušenosti s prohlídkami těl zemřelých

• organizační schopnosti, administrativní pečlivost, schopnost práce s výpočetní technikou. Fyzickou zdatnost potřebnou pro práci v terénu za všech povětrnostních podmínek

Nástup od 1. 3. 2021, případně podle dohody.

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz

Správce/kyně dokumentace

Nabízíme

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. v platném znění, 5 týdnů dovolené, 5 dní sick days, pružnou pracovní dobu, stravenky a další benefity.

Práce na 0,5 pracovní úvazek. Nástup dle dohody.


Náplň práce

• správa a tvorba řízené dokumentace ve shodě s ČSN EN ISO 9001, dalšími systémy kvality a interními akty řízení

• správa dokumentů řízené i neřízené dokumentace na intranetu organizace, samostatná grafická úprava, členění, redigování a provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav řízené dokumentace organizace

• zajištění připomínkových řízení, distribuce a archivace řízené dokumentace v souladu se spisovým a skartačním řádem uchovávání originálů interních aktů

• vydávání informativních kopií řízené dokumentace.


Požadujeme

• vzdělání min. VŠ bakalářské

• vysokou uživatelskou znalost MS Office

• dobrou znalost českého jazyka

• zkušenosti s řízením a tvorbou dokumentace

•  praxe v oblasti managementu kvality ve zdravotnictví (ISI, SAK) výhodou.

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz

Rychlejší a přesnější. Pražská záchranka začala avizovat pacienty elektronicky

Na přelomu roku zavedla Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy do ostrého provozu tzv. elektronické avízo. Posádky nyní mohou předat informace o stavu pacientů a poskytnuté péči na dispečink po snadném vyplnění formuláře v tabletu nebo mobilním telefonu. Na rozdíl od telefonního hovoru je tento postup rychlejší, spolehlivější a přesnější. Záchranná služba bude jednat o rozšíření elektronického avíza i do pražských nemocnic, zájem mají i záchranné služby v krajích.

Avizování pacientů je proces, kdy posádka po ošetření a zajištění pacienta, jehož stav vyžaduje specializované výkony v nemocnici, informuje dispečink záchranné služby o pacientově zdravotním stavu a poskytnuté péči. Dispečer následně předává informace kontaktnímu místu zdravotnického zařízení, které je vhodné pro transport pacienta, zde je informace předávána na konkrétní oddělení. Údaje si tak předávají postupně i čtyři lidé. Doposud probíhala tato komunikace telefonicky, což vlivem rušného prostředí nebo stresu mohlo být časově náročné a způsobovalo i případná zkreslení informací. Elektronické avízo vzniklo jako původní projekt ZZS HMP.

Zatímco technika udělala v posledních desetiletích obrovský skok kupředu, avizování pacientů fungovalo u záchranných služeb prakticky beze změn. Díky elektronickému avízu tento proces výrazně zpřesňujeme a zrychlujeme. Přínos se projeví obzvlášť po zapojení pražských nemocnic, kdy si informaci o pacientově zdravotním stavu předají všechny články metropolitního řetězce přežití doslova na pár kliknutí,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Posádky pražské záchranky využívají už od roku 2017 tablety pro zadávání pacientovy zdravotnické dokumentace. Nyní mohou v tabletech vyplnit i elektronické avízo. Práce s avízem je intuitivní, formulář odpovídá zavedeným metodikám a dynamicky se mění podle klasifikace pacientova stavu. Posádky tak vyplňují specifické informace například při zranění při dopravní nehodě, infarktu nebo cévní mozkové příhodě. Formulář v podstatě „chce“ vyplnit stejné údaje, na které by se v případě konkrétní události ptal i dispečer a následně je předával do nemocnice. Díky novému postupu se nestane, že by byl některý důležitý údaj opomenut nebo došlo k jeho zkreslení. Formuláře jsou takto předdefinované pro všechny typické události, se kterými se záchranáři v Praze setkávají.

Od naprosté většiny zdravotníků, kteří elektronické avízo využili, máme pozitivní zpětnou vazbu. Formulář avíza lze vyplnit a odeslat často i do minuty, což dává posádkám ještě více prostoru pro péči o pacienta,“ říká Jan Vítek, lékař ZZS HMP, který je spolutvůrce elektronického avíza.

Samotné odeslání avíza mezi posádkou a operačním střediskem záchranné služby probíhá v české aplikaci MedText, která funguje jako bezpečný chat pro zdravotníky.

MedText splňuje veškeré požadavky na ochranu citlivých osobních údajů pacientů, jak vyžaduje směrnice GDPR. Aplikace umožňuje zapojit do komunikačního vlákna všechny zdravotníky, kteří budou pacientovi poskytovat péči. MedTextem lze také odeslat EKG pacienta a podporuje videohovory, které je možné použít například pro konzultaci záchranářů s lékaři. Aplikace může sloužit i k aktivaci nemocničních specializovaných týmů, jejichž členové v aplikaci uvidí veškeré informace, které si ohledně pacientova stavu jednotlivé zdravotní složky předaly,“ říká Lukáš Bušek, programový vývojář a jednatel společnosti MedText.

Zájem o připojení se k systému elektronického avizování a využití aplikace Medtext už projevily pražské nemocnice i zdravotnické záchranné služby v krajích.

Nejprve si budeme elektronické avizování důkladně osvojovat v rámci našeho provozu. Následně budeme velmi rádi za zapojení zdravotnických zařízení v Praze, čímž proces předávání informací maximálně zefektivníme. Elektronické avízo poskytneme také kolegům z ostatních krajských záchranných služeb,“ dodává Petr Kolouch.

Tisková zpráva ke stažení

Pražští záchranáři řešili v mimořádných podmínkách 115 tisíc událostí

Dispečerky a dispečeři pražské záchranky přijali v loňském roce na tísňových linkách bezmála 200 tisíc volání, na jejichž základě záchranářské a lékařské posádky řešily 115 tisíc primárních událostí. Oproti loňskému roku je to pokles o necelých osm procent. Činnost záchranné služby po většinu roku výrazným způsobem ovlivnila nutnost používat zvýšený stupeň ochrany kvůli onemocnění covid-19. Zdravotníci poskytli péči více jak pěti tisícům pacientů v přímé souvislosti s touto nemocí. Nad rámec běžných výjezdů provedly zdravotnické týmy v Praze také 18 tisíc odběrů vzorků pro testování na nákazu novým koronavirem, realizovaly rovněž několik převozů pacientů z přetížených nemocnic v regionech.

Všichni zdravotníci pražské záchranné služby, ale i kolegyně a kolegové v zázemí, za sebou mají mimořádně náročný rok. Na pandemii covid-19 jsme pružně zareagovali, zajistili vysokou ochranu pro naše lidi a dokázali poskytovat bez výraznějších omezení péči všem pacientům v hlavním městě. Všem pracovníkům u záchranné služby, ale i v dalších organizacích děkuji za jejich nasazení, díky kterému jsme přispěli ke zvládání této situace, kterou nepamatuje řada předchozích generací. Nesmírně si také vážíme celoroční podpory veřejnosti a našeho zřizovatele,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

V přímé souvislosti s onemocněním covid-19 poskytli zdravotníci pražské záchranky péči více jak pěti tisícům pacientů, které transportovali do nemocnic. Nelze opomenout ani činnost týmů zajišťujících domácí odběry vzorků – těch loni proběhlo téměř 18 000 na 8,5 tisících adres. V souvislosti s pandemií pražská záchranka zavedla do provozu také tzv. tým speciálních činností. Výrazně se podílela i na vzniku a fungování tzv. létajícího krizového týmu, který poskytuje asistenci domovům seniorů a dalším pobytovým zařízením. Při transportech pacientů z přetížených nemocnic v regionech pražská záchranka několikrát využila nové speciální evakuační vozidlo Fénix.

Život a zdraví ohrožující stavy přirozeně v době pandemie žádnou karanténu neměly. Z loňských statistik tak vybíráme několik údajů o činnosti záchranné služby na území hlavního města.

Naprostou většinu ze 115 tisíc primárních událostí (90 %) vyřešily samostatně posádky zdravotnických záchranářů, 11 tisíc událostí se neobešlo bez přítomnosti lékaře. V 528 případech vzlétal vrtulník leteckých záchranářů.

Operátorky a operátoři zahájili v loňském roce téměř 800 telefonicky asistovaných resuscitací, v terénu prováděly posádky bezmála 600 resuscitací a u téměř poloviny pacientů se jim podařilo obnovit účinný oběh přímo na místě události.

Dispečeři a dispečerky zahájili také 13 telefonicky vedených porodů, posádky pak zasahovaly u 284 bezprostředně hrozících porodů v terénu, z nichž v 57 případech skutečně došlo k porodu ještě za asistence našich záchranářů.

Přímo na jednotky intenzivní péče pražští záchranáři po ošetření transportovali více jak 5 500 pacientů, přes 1 200 pacientů bohužel na následky kritického onemocnění nebo úrazu zemřelo na místě události. Koroneři provedli téměř čtyři tisíce prohlídek zemřelých.

Odhlédneme-li od onemocnění covid-19, bylo spektrum pacientů záchranné služby v hlavním městě bez výraznějších změn. Mezi pacienty se zhoršením zdravotního stavu z důvodu onemocnění tvořili největší skupinu pacienti s dechovými potížemi (12,5 tis.), s bolestí na hrudi (asi 7 tis.) a poruchou vědomí (necelé 4 tis.).

Mezi úrazovými příčinami tradičně dominovaly pády (11,8 tis.), téměř dva tisíce výjezdů směřovalo k dopravním nehodám, pacientů s ostatními úrazy bylo skoro 8 000. Přes 3 500 výjezdů měly na svědomí otravy všeho druhu.

Po mnoha letech došlo ke změně v pořadí nemocnic podle počtu pacientů, které po ošetření zdravotnickým zařízením předávají naše posádky. Nejčastěji transportovali záchranáři pacienty do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (20,9 tis. pacientů), toto zdravotnické zařízení vystřídalo v prvenství Fakultní nemocnici Bulovka (20,7 tis. pacientů). V pořadí následují Fakultní nemocnice v Motole (16 tis. pacientů), Thomayerova nemocnice (16 tis. pacientů) a Všeobecná fakultní nemocnice (13 tis. pacientů). Děkujeme nemocnicím za spolupráci při poskytování péče pacientům.

Tisková zpráva ke stažení v PDF

PF 2021

Určitě nebudeme jediní, kdo vám do příštího roku popřeje hlavně zdraví. Co taky od záchranné služby čekat jiného, že?

Než se ale pustíme do přání, chceme vám poděkovat. Nesmírně si vážíme podpory, kterou jste zahrnuli nejen nás v záchranářských uniformách. Něco podobného dlouho nepamatujeme a bylo to pro nás velké povzbuzení. Pomohli jste nám. A to hodně.

Letošní rok byl pro všechny náročný. Přejeme vám proto vedle pevného zdraví, abyste si v roce 2021 odpočinuli. Abyste měli čas na záliby, které vám dělají radost. Abyste mohli být s lidmi, které máte rádi. A měli po celý rok důvody k úsměvům.
Vaše ZZS HMP

František Ždichynec jako anděl mezi zdravotníky

Když jednou na pelhřimovském náměstí zaparkovala posádka zdravotníků „úrazový vůz“ Škoda 1201, mezi jinými si ho prohlížel delší dobu i jeden sedmák. Nebylo by na tom nic zvláštního, ale tenhle kluk už pak nedostal pomáhání lidem z hlavy. Vystudoval medicínu, stal se lékařem, a protože mu práce v ordinaci moc neříkala, spojil svůj profesní život především se záchrannou službou.

František Ždichynec je živoucí legenda pražské záchranky, kterou jako ředitel mezi lety 1984 až 1990 pozvedl na evropskou úroveň. S jeho prací se pojí několik milníků pro urgentní medicínu a záchranu životů u nás. A dnes k tomu můžeme ještě dodat, že je to Anděl mezi zdravotníky.

V roce 1987 se zasloužil o vznik letecké záchranné služby, která v Praze zahájila provoz jako první v republice. Ve stejném roce zavedl v hlavním městě po francouzském vzoru tzv. rendez-vous systém, kdy lékař vyjíždí k pacientům v rychlém osobním voze a až na místě se setkává se sanitkou. Po ošetření pacienta pak lékař vyráží na další výjezd – zvládne tak poskytnout péči více lidem. O dva roky později se František Ždichynec podílel na vzniku Nemocnice záchranné služby na Malvazinkách. Ta už dnes sice neexistuje, ale bylo to první zdravotnické zařízení, které mělo v republice urgentní příjem.

I když by mohl klidně pověsit uniformu na hřebík, na mnohaleté zkušenosti Františka Ždichynce se můžeme spolehnout i dnes. Slouží u nás jako koroner a stále pomáhá svým žákům. A k tomu všemu je to správný chlap, se kterým je radost být.

Vlastně nás proto ani nepřekvapuje nynější Františkovo vítězství v projektu Anděl mezi zdravotníky, málokdo si ho zaslouží tak jako on. Gratulujeme k tomuto ocenění a děkujeme za všechno, co jsi pro záchranku udělal a na co dnes můžeme navazovat.

Automechanik

Nabízíme

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. v platném znění, 5 týdnů dovolené, stravenky, volnočasové poukázky/penzijní pojištění a další benefity.

Pracoviště: Nádražní 60, Praha 5 – Smíchov. Nástup dle dohody.


Náplň práce

• samostatně provádí opravy vozidel ZZS HMP včetně odborného posouzení všech funkcí a agregátů vozidla

• diagnostikuje závady, navrhuje pracovní postupy oprav, provádí přezouvání vozidel, vykonává kontrolu vozidel po opravě včetně zkušební jízdy a vedení příslušné dokumentace

• v případě potřeby provádí čištění a mytí vozidel ZZS HMP včetně obsluhy tlakového mycího zařízení.


Požadujeme

Střední vzdělání, zkouška odborné způsobilosti, spolehlivost, řidičské oprávnění sk. B, C, a D výhodou

Profesní životopisy zasílejte na personalnizzshmp.cz

Slavíme 163 let

Dnes má pražská záchranka narozeniny. Moc by nás zajímalo, co by na dnešní podobu záchranné služby říkalo těch 36 statečných, kteří se v roce 1857 přihlásili do tehdy nově založeného Pražského dobrovolného sboru ochranného. Mimochodem, zdravotníci byli mezi těmito dobrovolníky pouze tři, na pořádné vybavení si počkali pěknou řádku let a v prvních rocích zasahovali hlavně při povodních a požárech…

Za posledních 163 let jsme toho v Praze společně nezažili málo – vedle řádění přírodních živlů i boje v ulicích nebo hromadná neštěstí jako pád letadla na Suchdole (1975), vykolejení tramvaje na Špejcharu (1982), teroristický útok na Staroměstském náměstí (1990), požár hotelu Olympik (1995) nebo nehodu autobusu u Horoměřic (2018). A letošní rok se do historie zapíše bezpochyby také.

I když tyto mimořádné situace poutají pozornost, nemůžeme zapomínat hlavně na každodenní práci. V průměru řešíme za 24 hodin na 350 událostí. Všechno jsou to příběhy konkrétních pacientů a jejich blízkých, při kterých děláme vše, co umíme, aby měly šťastný konec.

Děkujeme všem kolegyním a kolegům, bývalým i současným, že máme v naší práci na co navazovat a naše schopnosti stále rozvíjíme, abychom dál poskytovali službu na špičkové úrovni. Nesmírně si vážíme podpory vás všech, kteří nám při tom držíte palce.

Se sfouknutím 163 svíček bychom asi potřebovali pomoct od kolegů z Hasičského záchranného sboru, ale přání máme jasné: Ať je těch příběhů se šťastným koncem co nejvíce.

Jak stonat doma s koronavirem? Pacientům pomůže leták od pražských záchranářů

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy připravila ve spolupráci s pražským magistrátem stručný leták, který přehledně seznámí veřejnost se správným postupem léčby při obvyklém průběhu onemocnění covid-19 v domácích podmínkách. Leták si může každý prohlédnout nebo stáhnout. Díky podpoře magistrátu budou mít zájemci k dispozici výtisky na vybraných místech, jako jsou prostředky hromadné dopravy, odběrová místa či přepážky úřadů.

Podle zkušeností dispečerek a posádek pražské záchranky panuje mezi veřejností o průběhu onemocnění covid-19 a správném postupu domácí léčby stále řada nejasností. Nově vzniklý leták vychází z doposud vydaných materiálů a dosavadní informace z odborných zdrojů shrnuje přehlednou formou. Postupy uvedené v letáku platí pro hlavní město, v dalších krajích republiky se mohou lišit. Cílem letáku je poskytnout veřejnosti přehledné informace a udržet nadále volné kapacity tísňové linky primárně pro volající se závažnými zdravotními komplikacemi.

Od ledna jsme doposud poskytli péči téměř 4000 pacientů s onemocněním covid-19 a provedli přes 8000 domácích odběrů pro testování. Jsme stále připraveni pomoci každému, kdo má kvůli covid-19 závažné zdravotní komplikace, není si průběhem onemocnění jistý nebo má jen strach. Letákem odpovídáme na časté otázky volajících na linku 155 a pacientům či jejich blízkým dáváme přehledný návod, jak si s obvyklým průběhem onemocnění poradit doma,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Vedle popisu nejčastějších příznaků se čtenáři dozvědí, koho a jakým způsobem mají informovat, pokud covidem-19 onemocní, jak má vypadat domácí léčba, průběh karantény nebo hygienická opatření, když v domácnosti žije více osob. Leták obsahuje také popis konkrétních situací, kdy už je vhodné volat tísňovou linku 155, kde volajícím profesionální zdravotníci poradí nebo vyšlou na místo posádku záchranné služby.

„Letákem chceme pomoci všem, kteří mají podezření na onemocnění koronavirem, nebo kterým byla tato diagnóza potvrzena, a neví si rady. Jak nastavit fungování v domácnosti, aby nedošlo k přenosu infekce na ostatní členy, jak se léčit a mírnit příznaky, nebo kdy už je potřeba volat záchranku – to všechno nyní nabízíme přehledně a na jednom místě. Pevně věřím, že tím pomůžeme nejen nemocným a jejich rodinám, ale také ulehčíme i vytíženým pražským záchranářům a celému zdravotnickému systému,“ říká Milena Johnová, radní pro zdravotnictví a sociální politiku.

Zdravotníci pražské záchranky děkují každému, kdo bude tyto informace šířit, a přispěje tak ke zvládnutí pandemie covid-19. Leták je možné stahovat v PDF formátu zde.

Tisková zpráva ke stažení v PDF