Servis sanitních vozidel


1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil zadávací dokumentaci k této nadlimitní veřejné zakázce. Předmětem plnění je uzavření dvou rámcových smluv a to na servis sanitních vozů a servis ostatních vozidel. Součástí plnění u obou smluv bude i dodání náhradních dílů, součástek a příslušenství k těmto vozidlům. Zadávací dokumentace včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

  • Za podanou nabídku a účast v zadávacím řízení děkujeme.
  • Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele od 30. 11. 2015 do 22. 1. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 1 – odpovědí na dotazy dodavatele pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dodatečné informace č. 1_servis sanitních vozidel

Uveřejněno 22. 12. 2015.

 

3. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 2 – zadavatel vyžaduje pro obě části veřejné zakázky prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) a oznamuje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace č. 2

Příloha č. 1 k dodatečným informacím č. 2

Uveřejněno 20. 1. 2016.

 

4. ZZS HMP informuje o průběhu jednání komisí a o rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.

Uveřejněno dne 22. 3. 2016