Léky a dezinfekční přípravky na r. 2016


1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil zadávací dokumentaci k této podlimitní veřejné zakázce. Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodávky léků a dezinfekčních přípravků, které jsou určeny pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, na období 1 roku. Zadávací dokumentace včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

  • Za podanou nabídku a účast v zadávacím řízení děkujeme.
  • Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele od 8. 2. 2016 do 23. 2. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927


2. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 1 – odpovědi zadavatele na dotazy dodavatele. Současně zadavatel uveřejňuje informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace č. 1_Léky

Uveřejněno dne 22. 2. 2016.

 

3. ZZS HMP informuje o průběhu jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami, o jednání hodnotící komise a o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Protokol o otevírání obálek

Protokol o jednání hodnotící komise

Rozhodnutí zadavatele o výběru

Uveřejněno dne 4. 3. 2016.