Komunikační a dohledový systém vozidel ZZS HMP (CarPc) včetně zajištění servisu


1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil zadávací dokumentaci k této nadlimitní veřejné zakázce. Předmětem plnění je uzavření smluv – na dodání komunikačního a dohledového systému vozidel zadavatele a zajištění následného servisu po dobu 4 let. Zadávací dokumentace včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

• Za podanou nabídku a účast v zadávacím řízení děkujeme.
• Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele od 11. 1. 2016 do 25. 2. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 1 – zadavatel vyžaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

Dodatečné informace č. 1

Příloha dodatečných informací č. 1_Čestné prohlášení_základní kvalifikační předpoklady

Uveřejněno 20. 1. 2016.

 

3. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 2 – odpověď zadavatele na dotaz dodavatele.

Dodatečné informace č. 2

Uveřejněno 25. 1. 2016.

 

4. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 3 – odpověď zadavatele na dotaz dodavatele

Dodatečné informace č. 3

Uveřejněno 27. 1. 2016.

 

5. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 4 – odpověď zadavatele na dotaz dodavatele.

Dodatečné informace č. 4

Uveřejněno 12. 2. 2016.

 

6. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 5 – odpověď zadavatele na dotaz dodavatele.

Dodatečné informace č. 5

Uveřejněno 17. 2. 2016.

 

7. ZZS HMP informuje o uveřejnění dodatečných informací č. 6 – odpovědi zadavatele na dotazy dodavatele.

Dodatečné informace č. 6_CarPC

Uveřejněno dne 22. 2. 2016.

 

8. ZZS HMP informuje o průběhu jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami, o jednání hodnotící komise a o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Protokol o otevírání obálek

Protokol o jednání hodnotící komise

Rozhodnutí zadavatele o výběru

Uveřejněno dne 4. 3. 2016.