Zaslání pochvaly, poděkování, podnětu

Zaslání pochvaly, poděkování, podnětu

Zaslání stížnosti

Podání stížnosti u ZZS HMP

Stížnost je vyjádření vaší nespokojenosti, výhrad či nesouhlasu proti postupu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (dále jen „ZZS HMP“) při poskytování přednemocniční neodkladné péče a proti činnostem s ní souvisejících.

Stížnost můžete podat následujícími způsoby:

  • písemně na adresu Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10;
  • cestou datové schránky;
  • elektronicky do níže uvedeného formuláře.

Náležitosti stížností:

  • všechny typy stížností musí být srozumitelné a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu stěžovatele, popř. jinou adresu pro doručování písemností a podpis stěžovatele;
  • písemná stížnost musí být čitelná.

Na podanou stížnost některým z výše uvedených způsobů obdržíte odpověď ihned po jejím prošetření, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne, kdy byla Vaše stížnost doručena na ZZS HMP. Stanovenou lhůtu, lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Pokud by tato situace nastala, budete o prodloužení stanovené lhůty písemně informováni.

Zaslání stížnosti
1 + 1 =