Sponzoring, dary


Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy můžete podpořit finančním či věcným darem.
  • Přijaté peníze jsou zpravidla využívány na nákup nových zdravotnických přístrojů, léků či ostatních pomůcek, na školení první pomoci pro laiky, apod.
  • Při poskytnutí daru je samozřejmostí uzavření darovací smlouvy a na požádání doložení účelu použití darovaných finančních prostředků.
  • Upozorňujeme na možnost snížení základu daně o hodnotu daru dle zákona č.586/1992 Sbírky, o daních z příjmů.

 

Rozhodnete-li se k tomuto kroku, k získání podrobnějších informací kontaktujte vedoucího ekonomického oddělení:
 

Vlastimila Šustra
telefon: 222 070 355
mobil: 725 170 457
e-mail: Vlastimil.Sustr   zzshmp.cz

 

Naši sponzoři:

Bohuslav Kolář – KOV Velim –  12 000 Kč

Renata Kopřivová –  3 000 Kč

Nadační fond Kryštůfek – 70 000 Kč

 

Partneři metodického cvičení krizové připravenosti – Pražská 155-2015