Servis a roční kontroly k defibrilátorům Corpuls3


1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil zadávací dokumentaci k této podlimitní veřejné zakázce. Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na servis a PBTK k defibrilátorům, které v současné době používá zadavatel. Smlouva bude uzavřena na období 3 let. Zadávací dokumentace včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotícím kritériu jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

  • Za podanou nabídku a účast v zadávacím řízení děkujeme.
  • Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele od 18. 3. 2016 do 1. 4. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP informuje o průběhu jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami, o jednání hodnotící komise a o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Protokol o otevírání obálek

Protokol o jednání hodnotící komise

Rozhodnutí zadavatele

Uveřejněno dne 8. 4. 2016.