Prostředky pro desinfekci pomůcek a povrchů


1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil výzvu k podání nabídky k této veřejné zakázce. Výzva k podání nabídky včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

  • Za podanou nabídku a účast v zadávacím řízení děkujeme.
  • Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele od 2. 3. 2016 do 15. 3. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927


2. ZZS HMP uveřejňuje dodatečné informace č. 1 k této veřejné zakázce. Příloha dodatečných informací (tabulka pro možnost vpisování hodnot) je uvedena na profilu zadavatele.

Dodatečné informace č. 1

Uveřejněno dne 10. 3. 2016.


3. ZZS HMP informuje o průběhu jednání k otevírání obálek s nabídkami.

Protokol o otevírání obálek

Uveřejněno dne 16. 3. 2016.

 

4. ZZS HMP informuje o průběhu jednání hodnotící komise.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele o výběru

Uveřejněno dne 21. 3. 2016.