Projekt EZD – příprava, administrace VZ, dozor investora


1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil výzvu k podání nabídky. Výzva k podání nabídky včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

  • Za podanou nabídku a účast v zadávacím řízení děkujeme.
  • Zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele od 29. 2. 2016 do 14. 3. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP informuje o průběhu jednání k otevírání obálek s nabídkami.

Protokol o otevírání obálek

Uveřejněno 16. 3. 2016.

 

3. ZZS HMP informuje o průběhu jednání hodnotící komise.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele o výběru

Uveřejněno 21. 3. 2016.