Nosítka rolovací


1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Předmět plnění je dodávka 100 ks rolovacích nosítek. Výzva k podání nabídky včetně příloh, se stanovenými požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta a místo pro podání nabídky a ostatní údaje, jsou na profilu zadavatele dálkově přístupná. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídky budou všechny informace a protokoly z jednání hodnotící komise uveřejněny na těchto webových stránkách zadavatele.

  • Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 16. 3. 2016 do 6. 4. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP uveřejňuje dodatečnou informaci č. 1 k této veřejné zakázce. Příloha dodatečné informace (Specifikace předmětu plnění č. 2) je uvedena na profilu zadavatele.

Dodatečná informace č. 1

Uveřejněno dne 24. 3. 2016.

 

3. ZZS HMP informuje o průběhu jednání k otevírání obálek s nabídkami.

Protokol o otevírání obálek

Uveřejněno dne 15. 4. 2016.

 

4. ZZS HMP informuje o průběhu jednání hodnotící komise a o rozhodnutí zadavatele zrušit tuto veřejnou zakázku.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek1

Rozhodnutí zadavatele o zrušení

Uveřejněno dne 18. 4. 2016.